Olof Pehrsson

Namn

NamnOlof Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1642, By, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarPehr Olsson (≈1610 - ≈1660)
MorMarit Gustafsdotter (1616 - )
BrorHans Pährsson (1645 - ≈1699)
SysterKarin Pehrsdotter (1652 - )

Släktskap

Treee59a5423eaf5152db117f2d7ec3OlofPehrsson≈1642 - e4fce1f7660458a8e92d144dae9GustafMattsson≈1590 - 1668family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fce1f7660458a8e92d144dae9->family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fce2de8eb1733e24344681670MattsOlofsson≈1540 - family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce2de8eb1733e24344681670->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fffd28054693d9891b964a092AndersPehrsson≈1570 - ≈1650family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520fe4fffd28054693d9891b964a092->family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520fe55a0927af81002230dfcba55bbPehrOlsson≈1610 - ≈1660family_e55a0927af81002230dfcba55bb_e4fff6ec4511907ebd379fdc0de55a0927af81002230dfcba55bb->family_e55a0927af81002230dfcba55bb_e4fff6ec4511907ebd379fdc0de59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a10db23026b507b840a1b663PehrLarsson≈1530 - ≈1610e55a10db23026b507b840a1b663->e59a5a8cf5535e7f44a423dc305e055c63b9d472011468b8de83e1HansPährsson1645 - ≈1699e4fff6ec4511907ebd379fdc0dMaritGustafsdotter1616 - e4fff6ec4511907ebd379fdc0d->family_e55a0927af81002230dfcba55bb_e4fff6ec4511907ebd379fdc0de4fce317fc13a11d9eedfb5f71MaritOlofsdotter≈1550 - e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce249e136f6fc04b33960048BritaAndersdotter≈1595 - e4fce249e136f6fc04b33960048->family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fffd60727392ab76472a3520fAnna≈1575 - 1667e4fffd60727392ab76472a3520f->family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520fe55a07ef50c6181b2e5878fdd52Anna[1580-1585] - e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e59a54c7c7736a51a1a1386302dKarinPehrsdotter1652 - family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff6ec4511907ebd379fdc0dfamily_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->e4fce1f7660458a8e92d144dae9family_e4fffd28054693d9891b964a092_e4fffd60727392ab76472a3520f->e4fce249e136f6fc04b33960048family_e55a0927af81002230dfcba55bb_e4fff6ec4511907ebd379fdc0d->e59a5423eaf5152db117f2d7ec3family_e55a0927af81002230dfcba55bb_e4fff6ec4511907ebd379fdc0d->e055c63b9d472011468b8de83e1family_e55a0927af81002230dfcba55bb_e4fff6ec4511907ebd379fdc0d->e59a54c7c7736a51a1a1386302dfamily_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0927af81002230dfcba55bb