Carl Jönsson

Namn

NamnCarl Jönsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1638, By, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarJöns Hansson (≈1585 - 1663-03-01)
MorMargreta (≈1590 - 1671)
BrorJon Jönsson (≈1630 - )
BrorNils Jönsson (≈1632 - [1671-1712])
BrorOlof Jönsson (≈1635 - )
BrorLars Jönsson (≈1640 - 1668)
BrorAnders Jönsson (1642 - )
SysterKarin Jönsdotter (≈1645 - )

Släktskap

Treee59765e08622049fb8dd36e71dbCarlJönsson1638 - e55d59961d24c9b58546ccfab39JönsHansson≈1585 - 1663family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839e55d59961d24c9b58546ccfab39->family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839e55d572ef1310b4ab4f62f46be1HansJonsson≈1550 - ≈1630family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d5805375ccef2b26a8a7aebe55d572ef1310b4ab4f62f46be1->family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d5805375ccef2b26a8a7aebe55d5a610cc11f3fde16c761cb3JonPehrsson≈1520 - family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e55d5a610cc11f3fde16c761cb3->family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e55d689b2c156fd092bb5cd421aLarsNilsson≈1530 - ≈1585family_e55d689b2c156fd092bb5cd421a_e55d695ad19472eb0f8f57387c2e55d689b2c156fd092bb5cd421a->family_e55d689b2c156fd092bb5cd421a_e55d695ad19472eb0f8f57387c2e5975c6b2942e276c76a2fb31ffLarsJönsson≈1640 - 1668e59763ca682357502e969ddd425NilsJönsson≈1632 - [1671-1712]e597646b6ad463e1b87274fad34JonJönsson≈1630 - e597654c79b424b289e04e33db3OlofJönsson≈1635 - e59766751471db6ef028693f4b1AndersJönsson1642 - e55d5b1b67053d44a65e6f1f595Barbro[1520-1530] - e55d5b1b67053d44a65e6f1f595->family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e55d5805375ccef2b26a8a7aebKirstinLarsdotter≈1555 - e55d5805375ccef2b26a8a7aeb->family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d5805375ccef2b26a8a7aebe55d695ad19472eb0f8f57387c2Kirstin[1530-1535] - e55d695ad19472eb0f8f57387c2->family_e55d689b2c156fd092bb5cd421a_e55d695ad19472eb0f8f57387c2e5975fef2c23b7266d766de0839Margreta≈1590 - 1671e5975fef2c23b7266d766de0839->family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839e59766efef1203000586fedc20cKarinJönsdotter≈1645 - family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839->e59765e08622049fb8dd36e71dbfamily_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839->e5975c6b2942e276c76a2fb31fffamily_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839->e59763ca682357502e969ddd425family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839->e597646b6ad463e1b87274fad34family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839->e597654c79b424b289e04e33db3family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839->e59766751471db6ef028693f4b1family_e55d59961d24c9b58546ccfab39_e5975fef2c23b7266d766de0839->e59766efef1203000586fedc20cfamily_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d5805375ccef2b26a8a7aeb->e55d59961d24c9b58546ccfab39family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595->e55d572ef1310b4ab4f62f46be1family_e55d689b2c156fd092bb5cd421a_e55d695ad19472eb0f8f57387c2->e55d5805375ccef2b26a8a7aeb