Samuel Jonsson

Namn

NamnSamuel Jonsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1618, Marnäs, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarJon Halfvarsson (1580 - 1669-07-04)
MorAnna Larsdotter (≈1585 - )
SysterKarin Jonsdotter (1609 - )
SysterMargreta Jonsdotter (1610 - 1692-05-02)
BrorOlof Jonsson (1611 - )
BrorNils Jonsson (1613 - 1689)
BrorHalfvard Jonsson (≈1615 - 1679)
BrorLars Jonsson (≈1620 - )
SysterAnna Jonsdotter (≈1622 - )
SysterElisabet Jonsdotter (1625 - )
SysterBrita Jonsdotter (1627 - )

Släktskap

Treee5947e929a269e0e5760efbd188SamuelJonsson≈1618 - e519c477729361a56066cdd5452LarsOlofsson≈1550 - ≈1615family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c477729361a56066cdd5452->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e4c30b64ee24f43f884883305b8OlofSvensson≈1525 - family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e4c30b64ee24f43f884883305b8->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e59479745f9ba5fb0ddf89f434JonHalfvarsson1580 - 1669family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3e59479745f9ba5fb0ddf89f434->family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3e5947cbdd9e3a9ace78088d742aOlofJonsson1611 - e5947d432791c78e48f4f9350bfNilsJonsson1613 - 1689e5947ddda7d6cb809a26341aa3fHalfvardJonsson≈1615 - 1679e5947f13a656419ad65b7aaf3e3LarsJonsson≈1620 - e519c64da981b792fa8a10815c3AnnaLarsdotter≈1585 - e519c64da981b792fa8a10815c3->family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3e519c4ab7966f8bd130c91f2e40MargretaOlofsdotter≈1560 - e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c8074412caaafacb7e53b22MargretaErichsdotter≈1530 - e519c8074412caaafacb7e53b22->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e594666d80014157334acd96adaMargretaJonsdotter1610 - 1692e5947c12fa22240c4165ab78866KarinJonsdotter1609 - e5947fbe4bd745239d2f1fccceaAnnaJonsdotter≈1622 - e5948046ca438d25a8743be7c97ElisabetJonsdotter1625 - e59480b909267feb51457631971BritaJonsdotter1627 - family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->e519c64da981b792fa8a10815c3family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22->e519c4ab7966f8bd130c91f2e40family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5947e929a269e0e5760efbd188family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5947cbdd9e3a9ace78088d742afamily_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5947d432791c78e48f4f9350bffamily_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5947ddda7d6cb809a26341aa3ffamily_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5947f13a656419ad65b7aaf3e3family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e594666d80014157334acd96adafamily_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5947c12fa22240c4165ab78866family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5947fbe4bd745239d2f1fccceafamily_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e5948046ca438d25a8743be7c97family_e59479745f9ba5fb0ddf89f434_e519c64da981b792fa8a10815c3->e59480b909267feb51457631971