Brita Larsdotter

Namn

NamnBrita Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1588-1590], Hagge, Norrbärke (W)
BosattTorrbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarLars Svensson (≈1535 - ≈1620)
MorKarin Olsdotter (≈1540 - 1619)
BrorSven Larsson (≈1570 - ≈1625)
BrorOlof Larsson (≈1575 - ≈1650)
BrorGöran Larsson (≈1580 - )
SysterAnna Larsdotter (≈1585 - ≈1644)
MakeErich Rasmusson ([1570-1580] - )
Vigsel≈1610
SonJohan Erichsson ([1619-1620] - 1698)
DotterKarin Erichsdotter (≈1620 - )
DotterAnna Ersdotter ([1621-1622] - 1693-11-05)

Släktskap

Treee17e094304139773fefce74ddf7LarsSvensson≈1535 - ≈1620family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e094304139773fefce74ddf7->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e276298973e0a5b1f624a5feGodsvenHansson≈1490 - ≈1565e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e17e094304139773fefce74ddf7e17e2a906fb4bb594437acd336HansHansson≈1460 - <1539e17e2a906fb4bb594437acd336->e17e276298973e0a5b1f624a5fee17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e1a62c7e692fdee219e2a59fBengtNilsson≈1490 - [1557-1565]family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e1a62c7e692fdee219e2a59f->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0d532e11b546ef19822b85eHennikeBengtsson≈1494 - 1564e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545-1590]e17e0d532e11b546ef19822b85e->e17e0ba32e01a99247b5479a494e59466273b61f2201050db1447dJohanErichsson[1619-1620] - 1698e51cc0cfae5660c84c04021bfecErichRasmusson[1570-1580] - family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022e51cc0cfae5660c84c04021bfec->family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022e17e0420fb411567cdb78ad6ffcSvenLarsson≈1570 - ≈1625e180eb6700f55abec0b85288376OlofLarsson≈1575 - ≈1650e4c314d7fcb788eb57180cc7336GöranLarsson≈1580 - e5946c0ecbe765036716f283022BritaLarsdotter[1588-1590] - e5946c0ecbe765036716f283022->family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022e17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e17e097d73a55f604559a960d1c->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e1a80d19328e3dbc33ae0dcdKarin1495 - [1520-1570]e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->family_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcde17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e4c8b9f5c5961d1041a27743681AnnaErsdotter[1621-1622] - 1693e5946cce0763496fa4ea84ec86aKarinErichsdotter≈1620 - e180ecc6da1ca054b501b7a83fAnnaLarsdotter≈1585 - ≈1644family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e17e0420fb411567cdb78ad6ffcfamily_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180eb6700f55abec0b85288376family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e4c314d7fcb788eb57180cc7336family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e5946c0ecbe765036716f283022family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180ecc6da1ca054b501b7a83ffamily_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e17e1a62c7e692fdee219e2a59f_e17e1a80d19328e3dbc33ae0dcd->e17e0b831b91cc6dfe0254ce707family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022->e59466273b61f2201050db1447dfamily_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022->e4c8b9f5c5961d1041a27743681family_e51cc0cfae5660c84c04021bfec_e5946c0ecbe765036716f283022->e5946cce0763496fa4ea84ec86a