Brita Jönsdotter

Namn

NamnBrita Jönsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarJöns Danielsson (≈1595 - ≈1675)
MorKerstin Andersdotter (1597 - 1693-08-26)
SysterKarin Jönsdotter (1621 - )
BrorDaniel Jönsson (1634 - )
MakeErich Erichsson (1625 - 1696)
Vigsel≈1646
DotterElisabet Erichsdotter (1646-05-14 - )
DotterKerstin Ersdotter (1647 - 1729-01-06)
DotterMargreta Erichsdotter (≈1649 - )
SonJöns Erichsson (1654 - )
DotterBrita Erichsdotter (1660 - )
SonFrans Erichsson (1661-12-08 - )
SonErich Erichsson (1665-04-16 - 1744-12-05)
DotterKarin Erichsdotter (1669-08-22 - )
DotterAnna Erichsdotter (1669-08-22 - )
SonCarl Erichsson (1672-03-24 - )

Släktskap

Treee590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4JönsDanielsson≈1595 - ≈1675family_e590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4_e590d0cdc553fdd93c4890a0c9fe590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4->family_e590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4_e590d0cdc553fdd93c4890a0c9fe590ca96a8b25cd282967a2e4f3JönsErichsson1654 - e590cbc3540550c4fd48985f38bFransErichsson1661 - e590cc4dc7a79d6c152c367c05cErichErichsson1665 - 1744e590ce62a4c4df1dca770e1bf9cCarlErichsson1672 - e5771cb9e11e2a33040d14fa86ErichErichsson1625 - 1696family_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bde5771cb9e11e2a33040d14fa86->family_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bde590d2589021e8a1222b611b064DanielJönsson1634 - e5771cea6cd4609fe7421fd92bdBritaJönsdotter1630 - 1697e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->family_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bde590d0cdc553fdd93c4890a0c9fKerstinAndersdotter1597 - 1693e590d0cdc553fdd93c4890a0c9f->family_e590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4_e590d0cdc553fdd93c4890a0c9fe1f202f78854f4e1c7ca76851aKerstinErsdotter1647 - 1729e590c931306455266751769f90dElisabetErichsdotter1646 - e590c9fe5da249cdbde3361cd47MargretaErichsdotter≈1649 - e590cb464c04d18c5bc1d63dfd9BritaErichsdotter1660 - e590cd31f3944a63424a4562c7cKarinErichsdotter1669 - e590cdcb103692234760b004b14AnnaErichsdotter1669 - e590d1cb80b347a6be93fe3df01KarinJönsdotter1621 - family_e590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4_e590d0cdc553fdd93c4890a0c9f->e590d2589021e8a1222b611b064family_e590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4_e590d0cdc553fdd93c4890a0c9f->e5771cea6cd4609fe7421fd92bdfamily_e590d0ab5b2711b5c8a0a849aa4_e590d0cdc553fdd93c4890a0c9f->e590d1cb80b347a6be93fe3df01family_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590ca96a8b25cd282967a2e4f3family_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590cbc3540550c4fd48985f38bfamily_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590cc4dc7a79d6c152c367c05cfamily_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590ce62a4c4df1dca770e1bf9cfamily_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e1f202f78854f4e1c7ca76851afamily_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590c931306455266751769f90dfamily_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590c9fe5da249cdbde3361cd47family_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590cb464c04d18c5bc1d63dfd9family_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590cd31f3944a63424a4562c7cfamily_e5771cb9e11e2a33040d14fa86_e5771cea6cd4609fe7421fd92bd->e590cdcb103692234760b004b14