Anna Andersdotter

Namn

NamnAnna Andersdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1605, Kölnäs, Norrbärke (W)
Bosatt≈1620, Lernbo, Norrbärke (W)
Död1683, Björbo, Norrbärke (W)

Familj

FarAnders Skytt (≈1560 - ≈1635)
MorKarin Jönsdotter (≈1575 - ≈1620)
BrorCarl Andersson (≈1600 - )
BrorBengt Andersson (≈1602 - )
SysterBrita Andersdotter (≈1610 - )
SysterMargreta Andersdotter (≈1614 - )
BrorKnut Andersson (≈1612 - )
SysterIngeborg Andersdotter (≈1616 - )
SysterLisbeth Andersdotter (≈1618 - )
SysterElin Andersdotter (≈1620 - )
MakePehr Olofsson (1596 - 1683)
Vigsel≈1625
SonAnders Persson (1627 - 1708-05-27)
SonPehr Pehrsson (1630 - )
SonOlof Pehrsson (≈1632 - )
SonMickel Pehrsson (≈1635 - )
DotterKarin Pehrsdotter (1637 - )
DotterMarit Pehrsdotter (1639 - )
DotterAnna Pehrsdotter (1640 - )
DotterMargreta Pehrsdotter (1641 - )
SonHans Pehrsson (1642 - )

Släktskap

Treee570c9c154135e0f51a5ac79c64AndersSkytt≈1560 - ≈1635family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e570c9c154135e0f51a5ac79c64->family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e577097791d5660be953d9272cbJönsErichsson≈1540 - [1580-1620]family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce577097791d5660be953d9272cb->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce5770dc343756fbb89fa5b723cErichMickelsson≈1510 - [1550-1590]e5770dc343756fbb89fa5b723c->e577097791d5660be953d9272cbe56419d84433edd9c3229ca11e8PederTholsson≈1500 - [1540-1580]e57709c15926427ac069c3cb3ccMargretaPehrsdotter≈1540 - [1580-1620]e56419d84433edd9c3229ca11e8->e57709c15926427ac069c3cb3cce1e0fd6f299636dc6fcf9a0cd03AndersPersson1627 - 1708e594491d44877fbd699dcd495a8PehrPehrsson1630 - e59449f9582231b1012b0e33422OlofPehrsson≈1632 - e5944ac42d16bb79689d87bfa9fMickelPehrsson≈1635 - e5944e4301d68c7ed3c6ad905c0HansPehrsson1642 - e509f38dfb35567b6770923f96fPehrOlofsson1596 - 1683family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144ce509f38dfb35567b6770923f96f->family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144ce576ff7635232b8e8e8e01c1f1cCarlAndersson≈1600 - e57700149372b856d893a268a8aBengtAndersson≈1602 - e5770231758539acff5148b12aeKnutAndersson≈1612 - e57700db1ce56ede2f1447144cAnnaAndersdotter≈1605 - 1683e57700db1ce56ede2f1447144c->family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144ce570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70KarinJönsdotter≈1575 - ≈1620e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e57709c15926427ac069c3cb3cc->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce5944b60140742c0ec0ca6590e0KarinPehrsdotter1637 - e5944c09f2b58693fe91749357dMaritPehrsdotter1639 - e5944cb4baf4beb0e63d8c3d5e0AnnaPehrsdotter1640 - e5944d87209465ba9bf650862dMargretaPehrsdotter1641 - e570c22f9795693254f349f0e50LisbethAndersdotter≈1618 - e5770179d37411e70bddbee106bBritaAndersdotter≈1610 - e57702db3d671390f2144491818MargretaAndersdotter≈1614 - e577037dd4a70f0f6e6f02c640IngeborgAndersdotter≈1616 - e5770429f9947cc03dd4da3e48bElinAndersdotter≈1620 - family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e576ff7635232b8e8e8e01c1f1cfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57700149372b856d893a268a8afamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770231758539acff5148b12aefamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57700db1ce56ede2f1447144cfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e570c22f9795693254f349f0e50family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770179d37411e70bddbee106bfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57702db3d671390f2144491818family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e577037dd4a70f0f6e6f02c640family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770429f9947cc03dd4da3e48bfamily_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e1e0fd6f299636dc6fcf9a0cd03family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e594491d44877fbd699dcd495a8family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e59449f9582231b1012b0e33422family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e5944ac42d16bb79689d87bfa9ffamily_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e5944e4301d68c7ed3c6ad905c0family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e5944b60140742c0ec0ca6590e0family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e5944c09f2b58693fe91749357dfamily_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e5944cb4baf4beb0e63d8c3d5e0family_e509f38dfb35567b6770923f96f_e57700db1ce56ede2f1447144c->e5944d87209465ba9bf650862d