Karin Jönsdotter

Namn

NamnKarin Jönsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1575, Kölnäs, Norrbärke (W)
Bosatt≈1620, Lernbo, Norrbärke (W)
Död≈1620, Lernbo, Norrbärke (W)

Familj

FarJöns Erichsson (≈1540 - [1580-1620])
MorMargreta Pehrsdotter (≈1540 - [1580-1620])
BrorHans Jönsson (≈1570 - ≈1645)
SysterBrita Jönsdotter (≈1572 - )
SysterKirstin Jönsdotter (≈1578 - )
BrorJöns Jönsson (≈1580 - )
HalvbrorMatts Bengtsson (≈1565 - )
MakeAnders Skytt (≈1560 - ≈1635)
Vigsel≈1600
SonCarl Andersson (≈1600 - )
SonBengt Andersson (≈1602 - )
DotterAnna Andersdotter (≈1605 - 1683)
DotterBrita Andersdotter (≈1610 - )
DotterMargreta Andersdotter (≈1614 - )
SonKnut Andersson (≈1612 - )
DotterIngeborg Andersdotter (≈1616 - )
DotterLisbeth Andersdotter (≈1618 - )
DotterElin Andersdotter (≈1620 - )

Släktskap

Treee577097791d5660be953d9272cbJönsErichsson≈1540 - [1580-1620]family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce577097791d5660be953d9272cb->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce5770dc343756fbb89fa5b723cErichMickelsson≈1510 - [1550-1590]e5770dc343756fbb89fa5b723c->e577097791d5660be953d9272cbe56419d84433edd9c3229ca11e8PederTholsson≈1500 - [1540-1580]e57709c15926427ac069c3cb3ccMargretaPehrsdotter≈1540 - [1580-1620]e56419d84433edd9c3229ca11e8->e57709c15926427ac069c3cb3cce576ff7635232b8e8e8e01c1f1cCarlAndersson≈1600 - e57700149372b856d893a268a8aBengtAndersson≈1602 - e5770231758539acff5148b12aeKnutAndersson≈1612 - e570c9c154135e0f51a5ac79c64AndersSkytt≈1560 - ≈1635family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e570c9c154135e0f51a5ac79c64->family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e5770aae105132124bb096d64afHansJönsson≈1570 - ≈1645e5770c78bf928afec9d613791acJönsJönsson≈1580 - e5772015cac3cb9db261e02bcefMattsBengtsson≈1565 - e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70KarinJönsdotter≈1575 - ≈1620e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e57709c15926427ac069c3cb3cc->e5772015cac3cb9db261e02bcefe57709c15926427ac069c3cb3cc->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce570c22f9795693254f349f0e50LisbethAndersdotter≈1618 - e57700db1ce56ede2f1447144cAnnaAndersdotter≈1605 - 1683e5770179d37411e70bddbee106bBritaAndersdotter≈1610 - e57702db3d671390f2144491818MargretaAndersdotter≈1614 - e577037dd4a70f0f6e6f02c640IngeborgAndersdotter≈1616 - e5770429f9947cc03dd4da3e48bElinAndersdotter≈1620 - e5770b5cf603445c808029ef1acBritaJönsdotter≈1572 - e5770bead9730a4dd25b69695ecKirstinJönsdotter≈1578 - family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e5770aae105132124bb096d64affamily_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e5770c78bf928afec9d613791acfamily_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e5770b5cf603445c808029ef1acfamily_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e5770bead9730a4dd25b69695ecfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e576ff7635232b8e8e8e01c1f1cfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57700149372b856d893a268a8afamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770231758539acff5148b12aefamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e570c22f9795693254f349f0e50family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57700db1ce56ede2f1447144cfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770179d37411e70bddbee106bfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57702db3d671390f2144491818family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e577037dd4a70f0f6e6f02c640family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770429f9947cc03dd4da3e48b