Lisbeth Andersdotter

Namn

NamnLisbeth Andersdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1618, Kölnäs, Norrbärke (W)
Bosatt≈1620, Lernbo, Norrbärke (W)
BosattÖvre Starbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarAnders Skytt (≈1560 - ≈1635)
MorKarin Jönsdotter (≈1575 - ≈1620)
BrorCarl Andersson (≈1600 - )
BrorBengt Andersson (≈1602 - )
SysterAnna Andersdotter (≈1605 - 1683)
SysterBrita Andersdotter (≈1610 - )
SysterMargreta Andersdotter (≈1614 - )
BrorKnut Andersson (≈1612 - )
SysterIngeborg Andersdotter (≈1616 - )
SysterElin Andersdotter (≈1620 - )
MakeHans Nilsson (≈1612 - ≈1655)
Vigsel≈1638
DotterMargreta Hansdotter (1636 - )
SonPehr Hansson (1640 - 1674)
SonAnders Hansson (1643 - 1732-03-27)
DotterKarin Hansdotter (1645 - )
DotterKerstin Hansdotter (1636 - )
SonHemming Hansson (1652 - )

Släktskap

Treee570c9c154135e0f51a5ac79c64AndersSkytt≈1560 - ≈1635family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e570c9c154135e0f51a5ac79c64->family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e577097791d5660be953d9272cbJönsErichsson≈1540 - [1580-1620]family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce577097791d5660be953d9272cb->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce5770dc343756fbb89fa5b723cErichMickelsson≈1510 - [1550-1590]e5770dc343756fbb89fa5b723c->e577097791d5660be953d9272cbe56419d84433edd9c3229ca11e8PederTholsson≈1500 - [1540-1580]e57709c15926427ac069c3cb3ccMargretaPehrsdotter≈1540 - [1580-1620]e56419d84433edd9c3229ca11e8->e57709c15926427ac069c3cb3cce1f202d9c971bb25da7cb30d892AndersHansson1643 - 1732e570c41958075b305b83dbbc6e8PehrHansson1640 - 1674e570c618b4556cccccb763c1c20HemmingHansson1652 - e51038a722077fe6cd570cbda64HansNilsson≈1612 - ≈1655family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50e51038a722077fe6cd570cbda64->family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50e576ff7635232b8e8e8e01c1f1cCarlAndersson≈1600 - e57700149372b856d893a268a8aBengtAndersson≈1602 - e5770231758539acff5148b12aeKnutAndersson≈1612 - e570c22f9795693254f349f0e50LisbethAndersdotter≈1618 - e570c22f9795693254f349f0e50->family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70KarinJönsdotter≈1575 - ≈1620e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70e57709c15926427ac069c3cb3cc->family_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cce570c37f2be43a4b82331002c11MargretaHansdotter1636 - e570c4fb18d6f33e104aacf3aa7KarinHansdotter1645 - e570c5a392d1e280fed9c746b9eKerstinHansdotter1636 - e57700db1ce56ede2f1447144cAnnaAndersdotter≈1605 - 1683e5770179d37411e70bddbee106bBritaAndersdotter≈1610 - e57702db3d671390f2144491818MargretaAndersdotter≈1614 - e577037dd4a70f0f6e6f02c640IngeborgAndersdotter≈1616 - e5770429f9947cc03dd4da3e48bElinAndersdotter≈1620 - family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e576ff7635232b8e8e8e01c1f1cfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57700149372b856d893a268a8afamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770231758539acff5148b12aefamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e570c22f9795693254f349f0e50family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57700db1ce56ede2f1447144cfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770179d37411e70bddbee106bfamily_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e57702db3d671390f2144491818family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e577037dd4a70f0f6e6f02c640family_e570c9c154135e0f51a5ac79c64_e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70->e5770429f9947cc03dd4da3e48bfamily_e577097791d5660be953d9272cb_e57709c15926427ac069c3cb3cc->e570c9fe6bb3c5e469af5fe2a70family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e1f202d9c971bb25da7cb30d892family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c41958075b305b83dbbc6e8family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c618b4556cccccb763c1c20family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c37f2be43a4b82331002c11family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c4fb18d6f33e104aacf3aa7family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c5a392d1e280fed9c746b9e