Lars Jönsson

Namn

NamnLars Jönsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1610, Gruvberget, Norrbärke (W)
Död1663-05-03, Gruvberget, Norrbärke (W)
YrkeNybyggare

Familj

FarJöns Larsson (≈1580 - ≈1645)
HalvsysterMalin Jönsdotter (1605 - )
HalvsysterMargreta Jönsdotter (1608 - )
HalvsysterKarin Jönsdotter (≈1615 - )
HalvbrorAnders Jönsson (≈1620 - 1685)
HalvbrorErich Jönsson (1627 - 1693-05-02)
MakaMalin Mattsdotter (≈1605 - 1665-01-15)
Vigsel≈1628
SonOlof Hök (1628 - 1698)
DotterKarin Larsdotter (≈1635 - )
SonPer Larsson (1642 - 1704-04-05)

Släktskap

Treee56d6a5320d78891213ad4954aLarsJönsson≈1610 - 1663family_e56d6a5320d78891213ad4954a_e56d6aa08563be026ba6150d46ae56d6a5320d78891213ad4954a->family_e56d6a5320d78891213ad4954a_e56d6aa08563be026ba6150d46ae56d6f3ed677deb417fe8ed068fJönsLarsson≈1580 - ≈1645e56d6f3ed677deb417fe8ed068f->e56d6a5320d78891213ad4954ae56d74c0b5549ac73817066e137AndersJönsson≈1620 - 1685e56d6f3ed677deb417fe8ed068f->e56d74c0b5549ac73817066e137e56d75b844c35ac9feaeebffc53ErichJönsson1627 - 1693e56d6f3ed677deb417fe8ed068f->e56d75b844c35ac9feaeebffc53e56d7045f67202552642ba48507MalinJönsdotter1605 - e56d6f3ed677deb417fe8ed068f->e56d7045f67202552642ba48507e56d730a39d458d88404d7ae10aMargretaJönsdotter1608 - e56d6f3ed677deb417fe8ed068f->e56d730a39d458d88404d7ae10ae56d73abae7d592b0b7bd304d3KarinJönsdotter≈1615 - e56d6f3ed677deb417fe8ed068f->e56d73abae7d592b0b7bd304d3de160f9e9c1b057c69a0021355PerLarsson1642 - 1704e617640304a2fb009b1c813b373OlofHök1628 - 1698e56d6c53513657c351b7c86c5d0KarinLarsdotter≈1635 - e56d6aa08563be026ba6150d46aMalinMattsdotter≈1605 - 1665e56d6aa08563be026ba6150d46a->family_e56d6a5320d78891213ad4954a_e56d6aa08563be026ba6150d46afamily_e56d6a5320d78891213ad4954a_e56d6aa08563be026ba6150d46a->de160f9e9c1b057c69a0021355family_e56d6a5320d78891213ad4954a_e56d6aa08563be026ba6150d46a->e617640304a2fb009b1c813b373family_e56d6a5320d78891213ad4954a_e56d6aa08563be026ba6150d46a->e56d6c53513657c351b7c86c5d0