Hans Larsson

Namn

NamnHans Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Olofsson (≈1460 - [1495-1540])
HalvsysterLarsdotter (≈1485 - [1485-1565])
HalvsysterKirstin Larsdotter (≈1490 - [1490-1570])
MakaBrita Pehrsdotter (≈1490 - )
Vigsel≈1525
SonLars Hansson (≈1525 - ≈1565)

Släktskap

Treee56a445303f77d872e8c0a4151HansLarsson≈1495 - ≈1570family_e56a445303f77d872e8c0a4151_e56a44ea6e6ef6e3aa6e61c704e56a445303f77d872e8c0a4151->family_e56a445303f77d872e8c0a4151_e56a44ea6e6ef6e3aa6e61c704e56a49146908d8e065091b5f88LarsOlofsson≈1460 - [1495-1540]e56a49146908d8e065091b5f88->e56a445303f77d872e8c0a4151e56a49d2c496df39e3fa2b4a8d4Larsdotter≈1485 - [1485-1565]e56a49146908d8e065091b5f88->e56a49d2c496df39e3fa2b4a8d4e56a4a6f33c447d25643621da3aKirstinLarsdotter≈1490 - [1490-1570]e56a49146908d8e065091b5f88->e56a4a6f33c447d25643621da3ae56a42c2ea4197ecd412d64a415LarsHansson≈1525 - ≈1565e56a44ea6e6ef6e3aa6e61c704BritaPehrsdotter≈1490 - e56a44ea6e6ef6e3aa6e61c704->family_e56a445303f77d872e8c0a4151_e56a44ea6e6ef6e3aa6e61c704family_e56a445303f77d872e8c0a4151_e56a44ea6e6ef6e3aa6e61c704->e56a42c2ea4197ecd412d64a415