Anna Olofsdotter

Namn

NamnAnna Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1565, Nedre Starbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Andersson (≈1520 - )
HalvsysterElin Olofsdotter (≈1550 - )
HalvbrorMatts Olofsson (≈1555 - )
HalvbrorHans Olofsson (≈1560 - )
HalvbrorNils Olofsson (≈1570 - ≈1640)
HalvsysterMargreta Olofsdotter (≈1575 - )
MakeHans Larsson (≈1555 - ≈1625)
Vigsel≈1590
SonOlof Hansson (≈1590 - 1674)
DotterMalin Hansdotter (≈1592 - )
DotterAgneta Hansdotter (≈1595 - )
DotterKerstin Hansdotter (≈1600 - )
DotterMertila Hansdotter (≈1605 - )
DotterBrita Hansdotter (≈1610 - )

Släktskap

Treee54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4MattsOlofsson≈1555 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9HansOlofsson≈1560 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9e54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640e54fb8007325781810ea639db36->e54fba73b433b7c8b7265d9355be56a3ae9e385fb9705b91a4ce96AnnaOlofsdotter≈1565 - e54fb8007325781810ea639db36->e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e54fa09b8d037e9ee20566e54feElinOlofsdotter≈1550 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fbb01c154194c837c7f60507MargretaOlofsdotter≈1575 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fbb01c154194c837c7f60507e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fb8007325781810ea639db36e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500-1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e56a33157a3374af82188aec1c1OlofHansson≈1590 - 1674e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3HansLarsson≈1555 - ≈1625family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3->family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96->family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e56a3e34fa571321ef47a6e2153MalinHansdotter≈1592 - e56a3eca9063961f00fb111c345AgnetaHansdotter≈1595 - e56a3f8c3514db31f8288d57a8aKerstinHansdotter≈1600 - e56a40493262520e74f926bed82MertilaHansdotter≈1605 - e56a40c8cad1b3434177a29ea6aBritaHansdotter≈1610 - family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96->e56a33157a3374af82188aec1c1family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96->e56a3e34fa571321ef47a6e2153family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96->e56a3eca9063961f00fb111c345family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96->e56a3f8c3514db31f8288d57a8afamily_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96->e56a40493262520e74f926bed82family_e56a3ab80e5223504a32ce0a8a3_e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96->e56a40c8cad1b3434177a29ea6a