Hans Larsson

Namn

NamnHans Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Halfvarsson (≈1585 - ≈1635)
MorIngeborg Mattsdotter (≈1595 - 1672)
SysterSara Larsdotter (1616 - )
SysterAnna Larsdotter (≈1620 - 1679)
SysterSigrid Larsdotter (≈1625 - )
BrorPer Larsson (1627 - 1703)
SysterKerstin Larsdotter (≈1630 - 1671)
BrorJohan Larsson (≈1632 - )
SysterKarin Larsdotter (1635 - )
MakaKarin Hemmingsdotter (≈1625 - 1674)
Vigsel≈1650
MakaAnna Nilsdotter (1649-06-24 - )
Vigsel1674-11-29
SonPer Hansson (1652 - 1698)
DotterMargreta Hansdotter (≈1655 - )
SonJohan Hansson (1662-03-16 - [1662-1682])
DotterKerstin Hansdotter (1663-02-11 - [1663-1684])
SonSamuel Hansson (1664-05-01 - )
SonLars Hansson (1669-12-19 - 1697)
DotterLisbeth Hansdotter (1673-08-17 - )
SonHans Hansson (1676-08-27 - )
SonErich Hansson (1678-09-01 - )
SonJohan Hansson (1682-04-18 - )
DotterKerstin Hansdotter (1684-03-16 - )

Släktskap

Treee56725eae38447993a0b209e6f3HansLarsson1624 - 1698family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cce56725eae38447993a0b209e6f3->family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422ccfamily_e56725eae38447993a0b209e6f3_e599c39bbad70369167ab6c0fdfe56725eae38447993a0b209e6f3->family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e599c39bbad70369167ab6c0fdfe5672367155483e70a9dbd6903eLarsHalfvarsson≈1585 - ≈1635family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e5672367155483e70a9dbd6903e->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e567294277216811a1cf5e8348fHalfvardPehrsson≈1540 - [1597-1600]family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e567294277216811a1cf5e8348f->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e5672a4a714658c3440b7ff89bfTorstenHansson≈1515 - e56729872f424ebadb0fe881661SigridTorstensdotter1545 - [1612-1625]e5672a4a714658c3440b7ff89bf->e56729872f424ebadb0fe881661e062bfcc2201e87dd4f59706fecPerHansson1652 - 1698e599c51a0d7790e4c96e6e099f6HansHansson1676 - e599c5a2d3520c756c2463da0fcErichHansson1678 - e599c63413c2c6f52d0f779e20cJohanHansson1682 - e599c81fa4756e2ee39e101b7b8JohanHansson1662 - [1662-1682]e599c99b03329e90446f38e66c5SamuelHansson1664 - e599ca2d0fb6c2493c24e5d8177LarsHansson1669 - 1697e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102PerLarsson1627 - 1703e56727eb182249dba3ef31b2184JohanLarsson≈1632 - e56729872f424ebadb0fe881661->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e56723a3a681a63d2b4afc3e427IngeborgMattsdotter≈1595 - 1672e56723a3a681a63d2b4afc3e427->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e599c6b584b68e8d03d0e72a0f7KerstinHansdotter1684 - e599c796fe02be981a97b295e83MargretaHansdotter≈1655 - e599c8f03ee690769a66c99dbb9KerstinHansdotter1663 - [1663-1684]e599caf66e773a5fd7d45f57f5dLisbethHansdotter1673 - e4c596619e1205da6a011c422ccKarinHemmingsdotter≈1625 - 1674e4c596619e1205da6a011c422cc->family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cce599c39bbad70369167ab6c0fdfAnnaNilsdotter1649 - e599c39bbad70369167ab6c0fdf->family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e599c39bbad70369167ab6c0fdfe1cb239afb5a86942621da93dKerstinLarsdotter≈1630 - 1671e56719e1e2035e5ed553820ced3AnnaLarsdotter≈1620 - 1679e5672544e536d3e46a009a93283SaraLarsdotter1616 - e567265c8b55910ca05ed065713SigridLarsdotter≈1625 - e56728780533e95dd2107c71b6cKarinLarsdotter1635 - family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e062bfcc2201e87dd4f59706fecfamily_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c81fa4756e2ee39e101b7b8family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c99b03329e90446f38e66c5family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599ca2d0fb6c2493c24e5d8177family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c796fe02be981a97b295e83family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599c8f03ee690769a66c99dbb9family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e4c596619e1205da6a011c422cc->e599caf66e773a5fd7d45f57f5dfamily_e56725eae38447993a0b209e6f3_e599c39bbad70369167ab6c0fdf->e599c51a0d7790e4c96e6e099f6family_e56725eae38447993a0b209e6f3_e599c39bbad70369167ab6c0fdf->e599c5a2d3520c756c2463da0fcfamily_e56725eae38447993a0b209e6f3_e599c39bbad70369167ab6c0fdf->e599c63413c2c6f52d0f779e20cfamily_e56725eae38447993a0b209e6f3_e599c39bbad70369167ab6c0fdf->e599c6b584b68e8d03d0e72a0f7family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56725eae38447993a0b209e6f3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56727eb182249dba3ef31b2184family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1cb239afb5a86942621da93dfamily_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56719e1e2035e5ed553820ced3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e5672544e536d3e46a009a93283family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e567265c8b55910ca05ed065713family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56728780533e95dd2107c71b6cfamily_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661->e5672367155483e70a9dbd6903e