Lars Halfvarsson

Namn

NamnLars Halfvarsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1585, Sörvik, Grangärde (W)
Död≈1635, Västermoren, Norrbärke (W)

Familj

FarHalfvard Pehrsson (≈1540 - [1597-1600])
MorSigrid Torstensdotter (1545 - [1612-1625])
MakaIngeborg Mattsdotter (≈1595 - 1672)
Vigsel≈1614
DotterSara Larsdotter (1616 - )
DotterAnna Larsdotter (≈1620 - 1679)
SonHans Larsson (1624 - 1698)
DotterSigrid Larsdotter (≈1625 - )
SonPer Larsson (1627 - 1703)
DotterKerstin Larsdotter (≈1630 - 1671)
SonJohan Larsson (≈1632 - )
DotterKarin Larsdotter (1635 - )

Släktskap

Treee5672367155483e70a9dbd6903eLarsHalfvarsson≈1585 - ≈1635family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e5672367155483e70a9dbd6903e->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e567294277216811a1cf5e8348fHalfvardPehrsson≈1540 - [1597-1600]family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e567294277216811a1cf5e8348f->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e5672a4a714658c3440b7ff89bfTorstenHansson≈1515 - e56729872f424ebadb0fe881661SigridTorstensdotter1545 - [1612-1625]e5672a4a714658c3440b7ff89bf->e56729872f424ebadb0fe881661e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102PerLarsson1627 - 1703e56725eae38447993a0b209e6f3HansLarsson1624 - 1698e56727eb182249dba3ef31b2184JohanLarsson≈1632 - e56729872f424ebadb0fe881661->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e1cb239afb5a86942621da93dKerstinLarsdotter≈1630 - 1671e56719e1e2035e5ed553820ced3AnnaLarsdotter≈1620 - 1679e5672544e536d3e46a009a93283SaraLarsdotter1616 - e567265c8b55910ca05ed065713SigridLarsdotter≈1625 - e56728780533e95dd2107c71b6cKarinLarsdotter1635 - e56723a3a681a63d2b4afc3e427IngeborgMattsdotter≈1595 - 1672e56723a3a681a63d2b4afc3e427->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56725eae38447993a0b209e6f3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56727eb182249dba3ef31b2184family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1cb239afb5a86942621da93dfamily_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56719e1e2035e5ed553820ced3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e5672544e536d3e46a009a93283family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e567265c8b55910ca05ed065713family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56728780533e95dd2107c71b6cfamily_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661->e5672367155483e70a9dbd6903e