Anna Larsdotter

Namn

NamnAnna Larsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarLars Halfvarsson (≈1585 - ≈1635)
MorIngeborg Mattsdotter (≈1595 - 1672)
SysterSara Larsdotter (1616 - )
BrorHans Larsson (1624 - 1698)
SysterSigrid Larsdotter (≈1625 - )
BrorPer Larsson (1627 - 1703)
SysterKerstin Larsdotter (≈1630 - 1671)
BrorJohan Larsson (≈1632 - )
SysterKarin Larsdotter (1635 - )
MakeJohan Olofsson (1614 - 1689)
Vigsel≈1642
DotterKerstin Johansdotter (1644 - )
DotterLisbet Johansdotter (1646 - )
SonLars Johansson (1648 - 1716-03-04)
SonOlof Johansson (1654 - )
SonSamuel Johansson (1656 - 1738-02-06)
DotterMargeta Johansdotter (1662 - )

Släktskap

Treee5672367155483e70a9dbd6903eLarsHalfvarsson≈1585 - ≈1635family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e5672367155483e70a9dbd6903e->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e567294277216811a1cf5e8348fHalfvardPehrsson≈1540 - [1597-1600]family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e567294277216811a1cf5e8348f->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e5672a4a714658c3440b7ff89bfTorstenHansson≈1515 - e56729872f424ebadb0fe881661SigridTorstensdotter1545 - [1612-1625]e5672a4a714658c3440b7ff89bf->e56729872f424ebadb0fe881661ddcf0619fd739ff232ef514334dSamuelJohansson1656 - 1738e1eead863062277224e63cb586dLarsJohansson1648 - 1716e567206969b5f6a20f6a55e9b37OlofJohansson1654 - e56718b46fb6ec8006f77f0fb40JohanOlofsson1614 - 1689family_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3e56718b46fb6ec8006f77f0fb40->family_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102PerLarsson1627 - 1703e56725eae38447993a0b209e6f3HansLarsson1624 - 1698e56727eb182249dba3ef31b2184JohanLarsson≈1632 - e56719e1e2035e5ed553820ced3AnnaLarsdotter≈1620 - 1679e56719e1e2035e5ed553820ced3->family_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3e56729872f424ebadb0fe881661->family_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661e56723a3a681a63d2b4afc3e427IngeborgMattsdotter≈1595 - 1672e56723a3a681a63d2b4afc3e427->family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427e5671f3e15345bfe621ad737094KerstinJohansdotter1644 - e5671fd2c682b383c6092d18b3aLisbetJohansdotter1646 - e56721bc24f2233506e64704f0eMargetaJohansdotter1662 - e1cb239afb5a86942621da93dKerstinLarsdotter≈1630 - 1671e5672544e536d3e46a009a93283SaraLarsdotter1616 - e567265c8b55910ca05ed065713SigridLarsdotter≈1625 - e56728780533e95dd2107c71b6cKarinLarsdotter1635 - family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1eeb5fd3857a0e9094cabeb102family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56725eae38447993a0b209e6f3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56727eb182249dba3ef31b2184family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56719e1e2035e5ed553820ced3family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e1cb239afb5a86942621da93dfamily_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e5672544e536d3e46a009a93283family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e567265c8b55910ca05ed065713family_e5672367155483e70a9dbd6903e_e56723a3a681a63d2b4afc3e427->e56728780533e95dd2107c71b6cfamily_e567294277216811a1cf5e8348f_e56729872f424ebadb0fe881661->e5672367155483e70a9dbd6903efamily_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3->ddcf0619fd739ff232ef514334dfamily_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3->e1eead863062277224e63cb586dfamily_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3->e567206969b5f6a20f6a55e9b37family_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3->e5671f3e15345bfe621ad737094family_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3->e5671fd2c682b383c6092d18b3afamily_e56718b46fb6ec8006f77f0fb40_e56719e1e2035e5ed553820ced3->e56721bc24f2233506e64704f0e