Bertil Pehrsson

Namn

NamnBertil Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1530, Åsmansbo, Norrbärke (W)
Död≈1590, Åsmansbo, Norrbärke (W)

Familj

FarPeder Tholsson (≈1500 - [1540-1580])
HalvsysterMargreta Pehrsdotter (≈1540 - [1580-1620])
MakaN N
Vigsel≈1570
SonJöns Bertilsson (≈1570 - )
SonOlof Bertilsson (≈1575 - ≈1630)
DotterBarbro Bertilsdotter (≈1580 - )
DotterKerstin Bertilsdotter (≈1585 - )

Släktskap

Treee5641677dd51000b483d29e70eeBertilPehrsson≈1530 - ≈1590e564126a8ab1362f0f9ecbc1734OlofBertilsson≈1575 - ≈1630e5641677dd51000b483d29e70ee->e564126a8ab1362f0f9ecbc1734e5641758bd5eb4afa77fda3b15JönsBertilsson≈1570 - e5641677dd51000b483d29e70ee->e5641758bd5eb4afa77fda3b15e564180a2b220c843eff822aec6BarbroBertilsdotter≈1580 - e5641677dd51000b483d29e70ee->e564180a2b220c843eff822aec6e56418a32ec2238bb3c6114757bKerstinBertilsdotter≈1585 - e5641677dd51000b483d29e70ee->e56418a32ec2238bb3c6114757be56419d84433edd9c3229ca11e8PederTholsson≈1500 - [1540-1580]e56419d84433edd9c3229ca11e8->e5641677dd51000b483d29e70eee57709c15926427ac069c3cb3ccMargretaPehrsdotter≈1540 - [1580-1620]e56419d84433edd9c3229ca11e8->e57709c15926427ac069c3cb3cc