Marit Mattsdotter

Namn

NamnMarit Mattsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarMatts Andersson (≈1590 - 1655)
MorSara (≈1590 - 1655)
BrorHemming Mattsson (≈1620 - 1675)
BrorPehr Mattsson (≈1622 - )
SysterSara Mattsdotter (≈1625 - )
SysterMarina Mattsdotter (1627 - )
SysterKerstin Mattsdotter (1628 - )
BrorAnders Mattsson (≈1630 - )
BrorSamuel Mattsson (1633 - 1716-05-23)
SysterKarin Mattsdotter (1637 - )
MakeErich Halfvarsson (1620 - 1701-02-19)
Vigsel≈1645
SonMatts Erichsson (1645 - 1723-07-14)
SonHalfvard Erichsson (1648 - )
DotterMalin Erichsdotter (1650 - )
DotterSara Erichsdotter (1654-01-06 - )
DotterKarin Erichsdotter (1658-06-15 - )
DotterMarina Ericsdotter (1659-03-13 - 1743-03-13)

Släktskap

Treee560bde9e3c63593754e253af08MattsAndersson≈1590 - 1655family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3e560bde9e3c63593754e253af08->family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3e1f1f0da58e3083de68c54f7e13AndersSågmester≈1570 - ≈1645family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f0da58e3083de68c54f7e13->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe1f1f9ad2334a529aefed5644c9JoenAndersson≈1540 - ≈1610e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e1f1f0da58e3083de68c54f7e13e560a93a2ee5f4d7cd2585871cfMattsErichsson1645 - 1723e560aa2991d7246e26ec7e49e45HalfvardErichsson1648 - e560a66f60a54bc8324e69defe9ErichHalfvarsson1620 - 1701family_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176e560a66f60a54bc8324e69defe9->family_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176e560bf9f16063251dabadb37489HemmingMattsson≈1620 - 1675e560c0721ae101bcbcafd610ee3PehrMattsson≈1622 - e560c2d0dae381d95d2c4e82948AndersMattsson≈1630 - e560c366d8160564fdcd4b79947SamuelMattsson1633 - 1716e560a7d3c433d2ce70454c9e176MaritMattsdotter1614 - 1690e560a7d3c433d2ce70454c9e176->family_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176e1f1f13930adca4dd5bb2516bfKarinOlofsdotter≈1570 - [1613-1645]e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->family_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bfe560be9e51f7163a684432b71a3Sara≈1590 - 1655e560be9e51f7163a684432b71a3->family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3e05ecd4c7891926c5a3f5261233MarinaEricsdotter1659 - 1743e560aafeb645b519fa52f4ce5feMalinErichsdotter1650 - e560ab9325377ff5000551d4a36SaraErichsdotter1654 - e560ac3a5422ca5c7bbba6dcb33KarinErichsdotter1658 - e560c0ff2fd3938d9fbf0f03ef2SaraMattsdotter≈1625 - e560c1cf8a85bd59206e436807aMarinaMattsdotter1627 - e560c253be32e44544a843f6d31KerstinMattsdotter1628 - e560c41b591771c311c13b0cbecKarinMattsdotter1637 - family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560bf9f16063251dabadb37489family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560c0721ae101bcbcafd610ee3family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560c2d0dae381d95d2c4e82948family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560c366d8160564fdcd4b79947family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560a7d3c433d2ce70454c9e176family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560c0ff2fd3938d9fbf0f03ef2family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560c1cf8a85bd59206e436807afamily_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560c253be32e44544a843f6d31family_e560bde9e3c63593754e253af08_e560be9e51f7163a684432b71a3->e560c41b591771c311c13b0cbecfamily_e1f1f0da58e3083de68c54f7e13_e1f1f13930adca4dd5bb2516bf->e560bde9e3c63593754e253af08family_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176->e560a93a2ee5f4d7cd2585871cffamily_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176->e560aa2991d7246e26ec7e49e45family_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176->e05ecd4c7891926c5a3f5261233family_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176->e560aafeb645b519fa52f4ce5fefamily_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176->e560ab9325377ff5000551d4a36family_e560a66f60a54bc8324e69defe9_e560a7d3c433d2ce70454c9e176->e560ac3a5422ca5c7bbba6dcb33