Kerstin Hansdotter

Namn

NamnKerstin Hansdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1595, Bommarsbo, Norrbärke (W)
BosattTorrbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarHans Jonsson (≈1550 - ≈1630)
MorAnna Olsdotter (≈1555 - )
HalvsysterKirstin Hansdotter (≈1575 - )
HalvsysterAnna Hansdotter (1577 - )
HalvbrorOlof Hansson (≈1580 - ≈1645)
HalvbrorJon Hansson (≈1582 - )
HalvbrorJöns Hansson (≈1585 - 1663-03-01)
HalvsysterKarin Hansdotter (1589 - )
HalvbrorTidich Hansson (≈1590 - )
SysterSigrid Hansdotter (≈1600 - )
MakeHans Jönsson (≈1580 - ≈1650)
Vigsel≈1615
SonLars Hansson (1619 - 1696)
DotterBrita Hansdotter (1620 - ≈1698-07-02)
SonHans Hansson (≈1622 - )
DotterAnna Hansdotter (≈1624 - )
SonJöns Hansson (1626 - )
DotterKerstin Hansdotter (≈1630 - )
DotterKarin Hansdotter (1633 - )
SonPeder Hansson (1634 - )

Släktskap

Treee55d572ef1310b4ab4f62f46be1HansJonsson≈1550 - ≈1630e55d519210de3108d403fa50faOlofHansson≈1580 - ≈1645e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->e55d519210de3108d403fa50fae55d5900e4a284e906209be36f4JonHansson≈1582 - e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->e55d5900e4a284e906209be36f4e55d59961d24c9b58546ccfab39JönsHansson≈1585 - 1663e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->e55d59961d24c9b58546ccfab39e55d60abf6d7a5dbe0c9194e031TidichHansson≈1590 - e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->e55d60abf6d7a5dbe0c9194e031e55d5e6bbfe65ba5d97ab934502KirstinHansdotter≈1575 - e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->e55d5e6bbfe65ba5d97ab934502e55d5f1c98314e15ed74050339dAnnaHansdotter1577 - e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->e55d5f1c98314e15ed74050339de55d60142fb5cb52feec4e6be47KarinHansdotter1589 - e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->e55d60142fb5cb52feec4e6be47family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955e55d572ef1310b4ab4f62f46be1->family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955e55d5a610cc11f3fde16c761cb3JonPehrsson≈1520 - family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e55d5a610cc11f3fde16c761cb3->family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e5fe2077dcc67e75015324d1f91LarsHansson1619 - 1696e5fe212413a7746e5ec2b50abceHansHansson≈1622 - e5fe222a7d0deb1f6a04a8fbdcJönsHansson1626 - e5fe23c323f7069e3442dede5c4PederHansson1634 - e5fe1e8bb046d89824783f9c9bbHansJönsson≈1580 - ≈1650family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766ae5fe1e8bb046d89824783f9c9bb->family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766ae55d65b199c25d0c8da3fb9766aKerstinHansdotter≈1595 - e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766ae55d5b1b67053d44a65e6f1f595Barbro[1520-1530] - e55d5b1b67053d44a65e6f1f595->family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595e55d64effcf30d32bc246e35955AnnaOlsdotter≈1555 - e55d64effcf30d32bc246e35955->family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955e08f3bdbf316444ac7c2ab63538BritaHansdotter1620 - ≈1698e5fe21a08816b98bdc733d8b13aAnnaHansdotter≈1624 - e5fe22b879d47827e4e5a3f6a3KerstinHansdotter≈1630 - e5fe2348ced5392fc914067eeb1KarinHansdotter1633 - e55d6650624dd0e622f4edf710SigridHansdotter≈1600 - family_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955->e55d65b199c25d0c8da3fb9766afamily_e55d572ef1310b4ab4f62f46be1_e55d64effcf30d32bc246e35955->e55d6650624dd0e622f4edf710family_e55d5a610cc11f3fde16c761cb3_e55d5b1b67053d44a65e6f1f595->e55d572ef1310b4ab4f62f46be1family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe2077dcc67e75015324d1f91family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe212413a7746e5ec2b50abcefamily_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe222a7d0deb1f6a04a8fbdcfamily_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe23c323f7069e3442dede5c4family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e08f3bdbf316444ac7c2ab63538family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe21a08816b98bdc733d8b13afamily_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe22b879d47827e4e5a3f6a3family_e5fe1e8bb046d89824783f9c9bb_e55d65b199c25d0c8da3fb9766a->e5fe2348ced5392fc914067eeb1