Matts Pehrsson

Namn

NamnMatts Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1575, By, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarPehr Larsson (≈1530 - ≈1610)
HalvbrorOlof Pehrsson (≈1570 - ≈1640)
HalvbrorLars Pehrsson (≈1572 - )
HalvsysterN N (≈1580 - )

Släktskap

Treee55a1284155318e803a3678bdd1MattsPehrsson≈1575 - e55a10db23026b507b840a1b663PehrLarsson≈1530 - ≈1610e55a10db23026b507b840a1b663->e55a1284155318e803a3678bdd1e55a11e302e1ad77a5afec90c83LarsPehrsson≈1572 - e55a10db23026b507b840a1b663->e55a11e302e1ad77a5afec90c83e59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640e55a10db23026b507b840a1b663->e59a5a8cf5535e7f44a423dc305e55a13101fa1c6a16ab8ec12f41≈1580 - e55a10db23026b507b840a1b663->e55a13101fa1c6a16ab8ec12f41e55a13b89a47cedd74a15f5a408LarsPehrsson≈1500 - ≈1560family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a13b89a47cedd74a15f5a408->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a15e7de42dd3756f6c51dd4Påhl≈1480 - [1515-1560]e55a146c1436f0b79f9ae4802Påhlsdotter≈1500 - [1530-1580]e55a15e7de42dd3756f6c51dd4->e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a146c1436f0b79f9ae4802->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802->e55a10db23026b507b840a1b663