Anna

Namn

NamnAnna (Efternamn saknas)

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1580-1585] (beräknat)
BosattRiset, By, Norrbärke (W)
Död

Familj

MakeOlof Pehrsson (≈1570 - ≈1640)
Vigsel≈1605
DotterElin Olofsdotter (≈1605 - [1644-1675])
SonPehr Olsson (≈1610 - ≈1660)
DotterMarith Olofsdotter (≈1615 - )
DotterKarin Olofsdotter (≈1620 - )
DotterIngeborg Olofsdotter (≈1625 - )
DotterKerstin Olofsdotter (1628 - )

Släktskap

Treee55a0927af81002230dfcba55bbPehrOlsson≈1610 - ≈1660e59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a07ef50c6181b2e5878fdd52Anna[1580-1585] - e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52de9316d07307df2587bfee5bc4bElinOlofsdotter≈1605 - [1644-1675]e55a09f640d22c819f4603fd200MarithOlofsdotter≈1615 - e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49IngeborgOlofsdotter≈1625 - e55a0f8d1897d3be185128c7bc4KarinOlofsdotter≈1620 - e55a101b3dd654eab2219c32384KerstinOlofsdotter1628 - family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0927af81002230dfcba55bbfamily_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->de9316d07307df2587bfee5bc4bfamily_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a09f640d22c819f4603fd200family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0a9ef1552d422cc82ba4d49family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a0f8d1897d3be185128c7bc4family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->e55a101b3dd654eab2219c32384