Jonas Olsson

Namn

NamnJonas Olsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1637, By, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Hansson (≈1600 - 1683)
MorElin Olofsdotter (≈1605 - [1644-1675])
BrorLars Olsson (1624 - 1688)
BrorPehr Broms (1625 - 1697)
BrorOlof Olsson (≈1630 - )
SysterAnna Olsdotter (≈1635 - )
BrorHans Olsson (≈1640 - )
SysterMargreta Olsdotter (1644 - )

Släktskap

Treee55a027bb7264fb21451414606eJonasOlsson1637 - de93169ac4e655c2399893051eaOlofHansson≈1600 - 1683family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4bde93169ac4e655c2399893051ea->family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4be55a045874f1cd652a8622d705eHansMålare≈1570 - e55a045874f1cd652a8622d705e->de93169ac4e655c2399893051eae59a5a8cf5535e7f44a423dc305OlofPehrsson≈1570 - ≈1640family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e59a5a8cf5535e7f44a423dc305->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a10db23026b507b840a1b663PehrLarsson≈1530 - ≈1610e55a10db23026b507b840a1b663->e59a5a8cf5535e7f44a423dc305dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2PehrBroms1625 - 1697e55a00bfb4d58185759e574ffc5LarsOlsson1624 - 1688e55a018cae25880c4f7174196e0OlofOlsson≈1630 - e55a02ff8bc57a8b7c3975adae1HansOlsson≈1640 - de9316d07307df2587bfee5bc4bElinOlofsdotter≈1605 - [1644-1675]de9316d07307df2587bfee5bc4b->family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4be55a07ef50c6181b2e5878fdd52Anna[1580-1585] - e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52e55a01fca915c841cb80d0e53d9AnnaOlsdotter≈1635 - e55a03b6da05ab4204c891167a0MargretaOlsdotter1644 - family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a027bb7264fb21451414606efamily_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->dd8e38a3a5e227120e0f83c62d2family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a00bfb4d58185759e574ffc5family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a018cae25880c4f7174196e0family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a02ff8bc57a8b7c3975adae1family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a01fca915c841cb80d0e53d9family_de93169ac4e655c2399893051ea_de9316d07307df2587bfee5bc4b->e55a03b6da05ab4204c891167a0family_e59a5a8cf5535e7f44a423dc305_e55a07ef50c6181b2e5878fdd52->de9316d07307df2587bfee5bc4b