Nils Olofsson

Namn

NamnNils Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Andersson (≈1520 - )
HalvsysterElin Olofsdotter (≈1550 - )
HalvbrorMatts Olofsson (≈1555 - )
HalvbrorHans Olofsson (≈1560 - )
HalvsysterAnna Olofsdotter (≈1565 - )
HalvsysterMargreta Olofsdotter (≈1575 - )
MakaKarin Mattsdotter (≈1580 - )
Vigsel≈1600
DotterMalin Nilsdotter (≈1605 - )
SonNils Nilsson (≈1608 - )
SonErich Nilsson (≈1610 - )
SonAnders Nilsson (1612 - )
DotterAnna Nilsdotter (1616 - )
SonJohan Nilsson (1620 - )
DotterMargreta Nilsdotter (1622 - )
SonHans Nilsson (1626 - )

Släktskap

Treee54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fba73b433b7c8b7265d9355b->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62e54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fba73b433b7c8b7265d9355be54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4MattsOlofsson≈1555 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9HansOlofsson≈1560 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9e54fa09b8d037e9ee20566e54feElinOlofsdotter≈1550 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fbb01c154194c837c7f60507MargretaOlofsdotter≈1575 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fbb01c154194c837c7f60507e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96AnnaOlofsdotter≈1565 - e54fb8007325781810ea639db36->e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fb8007325781810ea639db36e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500-1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e611af4ce6b1ea4e204c85615dfNilsNilsson≈1608 - e611affa7c7c9b5b1eba9c2214ErichNilsson≈1610 - e611b092c2423c35ae27f494accAndersNilsson1612 - e611b1cdc9b6cecf5c10819302JohanNilsson1620 - e611b24a7d978664a268d499d39HansNilsson1626 - e611a3f92f871cead43f68e8483MargretaNilsdotter1622 - e611ae6108c8de03013b560b65MalinNilsdotter≈1605 - e611b1514625708fbe3734cb6e7AnnaNilsdotter1616 - e5ed5a84296702cde8c9004aa62KarinMattsdotter≈1580 - e5ed5a84296702cde8c9004aa62->family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611af4ce6b1ea4e204c85615dffamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611affa7c7c9b5b1eba9c2214family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b092c2423c35ae27f494accfamily_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1cdc9b6cecf5c10819302family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b24a7d978664a268d499d39family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611a3f92f871cead43f68e8483family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611ae6108c8de03013b560b65family_e54fba73b433b7c8b7265d9355b_e5ed5a84296702cde8c9004aa62->e611b1514625708fbe3734cb6e7