Elin Olofsdotter

Namn

NamnElin Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarOlof Andersson (≈1520 - )
HalvbrorMatts Olofsson (≈1555 - )
HalvbrorHans Olofsson (≈1560 - )
HalvsysterAnna Olofsdotter (≈1565 - )
HalvbrorNils Olofsson (≈1570 - ≈1640)
HalvsysterMargreta Olofsdotter (≈1575 - )
MakeErich Larsson (≈1550 - ≈1610)
Vigsel≈1575
SonLars Ericsson (≈1575 - ≈1610)
SonOlof Ericsson (≈1578 - )
SonPehr Erichsson (≈1580 - 1662-12-08)
DotterAnna Erichsdotter (≈1582 - )
DotterKerstin Erichsdotter (≈1585 - )
DotterElin Erichsdotter (≈1588 - )
DotterMertila Erichsdotter (≈1590 - )
DotterElisabet Erichsdotter (≈1592 - )
DotterMalin Erichsdotter (≈1595 - )
DotterBrita Erichsdotter (≈1600 - )

Anteckningar

Här är det roligen något som är fel med tanke på barnens födelseår.

Släktskap

Treee54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4MattsOlofsson≈1555 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fb8c0dd63b3eb3f06c7ea4e4e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9HansOlofsson≈1560 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fb94e2675a8ba63338ae8eb9e54fba73b433b7c8b7265d9355bNilsOlofsson≈1570 - ≈1640e54fb8007325781810ea639db36->e54fba73b433b7c8b7265d9355be54fa09b8d037e9ee20566e54feElinOlofsdotter≈1550 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fbb01c154194c837c7f60507MargretaOlofsdotter≈1575 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fbb01c154194c837c7f60507e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96AnnaOlofsdotter≈1565 - e54fb8007325781810ea639db36->e56a3ae9e385fb9705b91a4ce96e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fb8007325781810ea639db36e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500-1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e54f98976745f48a9be0e348f81PehrErichsson≈1580 - 1662e54fade9ebd6ea829c7f1651a42LarsEricsson≈1575 - ≈1610e54faeb29a21775bface54599f4OlofEricsson≈1578 - e54fa03e7774d0751b1884427dErichLarsson≈1550 - ≈1610family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fa03e7774d0751b1884427d->family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fa09b8d037e9ee20566e54fe->family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54faf4cce523a393bab589596bAnnaErichsdotter≈1582 - e54fafd4fe81fb9571745ada353KerstinErichsdotter≈1585 - e54fb063b1553dc8c0b823a8740ElinErichsdotter≈1588 - e54fb0fef11cb36371aa81e15bMertilaErichsdotter≈1590 - e54fb19492d69fd70b2d92cc7d8ElisabetErichsdotter≈1592 - e54fb22466f5a98a13d8bc4bb84MalinErichsdotter≈1595 - e54fb2cce70344bc038efad5d1BritaErichsdotter≈1600 - family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54f98976745f48a9be0e348f81family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fade9ebd6ea829c7f1651a42family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54faeb29a21775bface54599f4family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54faf4cce523a393bab589596bfamily_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fafd4fe81fb9571745ada353family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb063b1553dc8c0b823a8740family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb0fef11cb36371aa81e15bfamily_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb19492d69fd70b2d92cc7d8family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb22466f5a98a13d8bc4bb84family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54fb2cce70344bc038efad5d1