Brita Pehrsdotter

Namn

NamnBrita Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarPehr Erichsson (≈1580 - 1662-12-08)
MorElin Pehrsdotter (≈1592 - )
BrorDaniel Pehrsson (1618 - )
SysterKarin Pehrsdotter (≈1622 - 1679)
BrorErich Pehrsson (1626 - )
BrorAnders Pehrsson (≈1630 - )
MakeHalfvard Andersson (1609 - 1693-04-02)
Vigsel≈1640
DotterKarin Halfvarsdotter (≈1640 - )
DotterMarit Halfvarsdotter (≈1642 - )
DotterMargreta Halfvarsdotter (1646 - 1710-01-23)
SonPehr Halfvarsson (1649 - )
DotterBrita Halfvarsdotter (≈1655 - )
SonErich Halfvarsson (1659 - )
SonHalfvard Halfvarsson (1663-03-16 - )

Släktskap

Treee54f98976745f48a9be0e348f81PehrErichsson≈1580 - 1662family_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcbe54f98976745f48a9be0e348f81->family_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcbe54fa03e7774d0751b1884427dErichLarsson≈1550 - ≈1610family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fa03e7774d0751b1884427d->family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54fb8007325781810ea639db36OlofAndersson≈1520 - e54fa09b8d037e9ee20566e54feElinOlofsdotter≈1550 - e54fb8007325781810ea639db36->e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54f8d9dab01447997b20c369dbPehrHalfvarsson1649 - e54f8edb9911d7e719acb681662ErichHalfvarsson1659 - e54f8f61974500f461a8236f34cHalfvardHalfvarsson1663 - e54d51dbdf55c75b1452cbb7318HalfvardAndersson1609 - 1693family_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46de54d51dbdf55c75b1452cbb7318->family_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46de54f9c091206299eec1ae4d2fa5DanielPehrsson1618 - e54f9d1b4c425370a51609fee58ErichPehrsson1626 - e54f9dac025386f721af9177401AndersPehrsson≈1630 - e54d52109ae1835b5ab5c23d46dBritaPehrsdotter≈1620 - 1689e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->family_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46de54fa09b8d037e9ee20566e54fe->family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fee54f98efd1e6c288f6f07e1cfcbElinPehrsdotter≈1592 - e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcb->family_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcbe54a0d43e7d5cec254acbb4a2ceMargretaHalfvarsdotter1646 - 1710e54f8c5bec3317afd1810e85f01KarinHalfvarsdotter≈1640 - e54f8cff96dff6a575a278ca5aMaritHalfvarsdotter≈1642 - e54f8e497355332aa3a2fd478e2BritaHalfvarsdotter≈1655 - e54f9c9e3e2240fb39d89b40a43KarinPehrsdotter≈1622 - 1679family_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcb->e54f9c091206299eec1ae4d2fa5family_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcb->e54f9d1b4c425370a51609fee58family_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcb->e54f9dac025386f721af9177401family_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcb->e54d52109ae1835b5ab5c23d46dfamily_e54f98976745f48a9be0e348f81_e54f98efd1e6c288f6f07e1cfcb->e54f9c9e3e2240fb39d89b40a43family_e54fa03e7774d0751b1884427d_e54fa09b8d037e9ee20566e54fe->e54f98976745f48a9be0e348f81family_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->e54f8d9dab01447997b20c369dbfamily_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->e54f8edb9911d7e719acb681662family_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->e54f8f61974500f461a8236f34cfamily_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->e54a0d43e7d5cec254acbb4a2cefamily_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->e54f8c5bec3317afd1810e85f01family_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->e54f8cff96dff6a575a278ca5afamily_e54d51dbdf55c75b1452cbb7318_e54d52109ae1835b5ab5c23d46d->e54f8e497355332aa3a2fd478e2