Matts Påhlsson

Namn

NamnMatts Påhlsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1628-03-17, Norrhörken, Grangärde (W)
BosattEnkullen, Ludvika (W)
Död1699-02-26, Enkullen, Ludvika (W)

Familj

FarPåhl Bertilsson (≈1600 - 1645-12-14)
MorElin Pehrsdotter (1607 - 1673-02-09)
SysterMargreta Påhlsdotter (≈1626 - )
SysterKarin Påhlsdotter (1632-10-07 - )
BrorPehr Påhlsson (1635-05-10 - )
SysterElisabet Påhlsdotter (≈1637 - )
SysterElin Påhlsdotter (1641-12-09 - )
HalvsysterMalin Bertilsdotter (1648-06-04 - )
HalvsysterMariana Bertilsdotter (1651 - )
HalvbrorAnders Bertilsson (1650-11-26 - )
MakaMalin Hindrichsdotter (1627 - 1709-03-15)
Vigsel≈1655
DotterMarina Matsdotter (1659-02-24 - 1734-03-13)
DotterAnna Mattsdotter (1660-02-27 - )
DotterElin Mattsdotter (1662-03-19 - 1699-01-15)
SonJöran Mattsson (1663-04-24 - 1665-05-15)
DotterMalin Mattsdotter (1665-08-09 - )
DotterElisabet Mattsdotter (1666 - )
DotterCarin Mattsdotter (1669 - )

Släktskap

Treee546eeffb3d47af48a7e9691812MattsPåhlsson1628 - 1699family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7de546eeffb3d47af48a7e9691812->family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7dedf6a1a356b742d1990ac084cbcPåhlBertilsson≈1600 - 1645family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6a1a356b742d1990ac084cbc->family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6b4d080f197b23a5d4cc3c68PehrHindrichsson[1570-1575] - 1663family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89eedf6b4d080f197b23a5d4cc3c68->family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89ee549fa357be1811f3aa4a8921a9JöranMattsson1663 - 1665edf6a6a213963841a39efe7089aPehrPåhlsson1635 - edf6b06d5dc29c3ed03cd176bafAndersBertilsson1650 - edf6a2dab775be1112652c4de7bElinPehrsdotter1607 - 1673edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6b06d5dc29c3ed03cd176bafedf6acf1b065d21caf9ffe669beMalinBertilsdotter1648 - edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6acf1b065d21caf9ffe669beedf6ad1e43313643024998c512dMarianaBertilsdotter1651 - edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6ad1e43313643024998c512dedf6a2dab775be1112652c4de7b->family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7bedf6b5663027c0727f11b1cf89eSusanna[1570-1575] - [1616-1655]edf6b5663027c0727f11b1cf89e->family_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89ee0bc76c836843a52a9701c0e981MarinaMatsdotter1659 - 1734e549f8e94ef34251e5a8bbfdff7AnnaMattsdotter1660 - e549fb15bec5150288d4f854a33MalinMattsdotter1665 - e549fbd2ab37ee0cb785c3ab56aElisabetMattsdotter1666 - e549fc782ee7df078c6c31f746CarinMattsdotter1669 - edf37f1fa2a648dc41e9027faf2ElinMattsdotter1662 - 1699e546ef5f81c42cc8946c0a64b7dMalinHindrichsdotter1627 - 1709e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7dedf6a5302ca5ef1caa377a4b6afMargretaPåhlsdotter≈1626 - edf6a5fb1211ed7fe1a4d5a350bKarinPåhlsdotter1632 - edf6a73ced17e75f024a9c24a3cElisabetPåhlsdotter≈1637 - edf6ab61b5a1a538cdacb57542cElinPåhlsdotter1641 - family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->e549fa357be1811f3aa4a8921a9family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->e0bc76c836843a52a9701c0e981family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->e549f8e94ef34251e5a8bbfdff7family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->e549fb15bec5150288d4f854a33family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->e549fbd2ab37ee0cb785c3ab56afamily_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->e549fc782ee7df078c6c31f746family_e546eeffb3d47af48a7e9691812_e546ef5f81c42cc8946c0a64b7d->edf37f1fa2a648dc41e9027faf2family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->e546eeffb3d47af48a7e9691812family_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a6a213963841a39efe7089afamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a5302ca5ef1caa377a4b6affamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a5fb1211ed7fe1a4d5a350bfamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6a73ced17e75f024a9c24a3cfamily_edf6a1a356b742d1990ac084cbc_edf6a2dab775be1112652c4de7b->edf6ab61b5a1a538cdacb57542cfamily_edf6b4d080f197b23a5d4cc3c68_edf6b5663027c0727f11b1cf89e->edf6a2dab775be1112652c4de7b