Lisbet Olofsdotter

Namn

NamnLisbet Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1608, Hagen, Norrbärke (W)
Död≈1650, Hagge, Norrbärke (W)

Familj

FarOlof Larsson (≈1575 - ≈1650)
HalvsysterMargreta Olofsdotter (1610 - )
HalvbrorGöran Olofsson (1615 - 1663-06-10)
HalvsysterBarbro Olofsdotter (1616 - )
HalvbrorAnders Olofsson (≈1620 - )
HalvsysterAnna Olofsdotter (1622 - )
HalvbrorLars Olofsson (≈1625 - )
MakeOloff Olofsson (1608 - 1694-01-20)
Vigsel≈1628
SonHans Olofsson (1628 - )
SonHalfvar Olofsson (≈1630 - )
DotterKerstin Olofsdotter (1632 - )
SonOloff Olofsson (≈1635 - )
DotterAnna Olofsdotter (1642 - )
DotterCarin Olsdotter (1643-05-01 - 1698)
SonJohan Olofsson (1646 - )
SonLars Olofsson (1647 - )

Släktskap

Treee180eb6700f55abec0b85288376OlofLarsson≈1575 - ≈1650e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5GöranOlofsson1615 - 1663e180eb6700f55abec0b85288376->e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5e5370a169d64dcdd23ffcb03d89AndersOlofsson≈1620 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370a169d64dcdd23ffcb03d89e5370b376b86c5dd3cd7c82012aLarsOlofsson≈1625 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370b376b86c5dd3cd7c82012ae537080d80c30041af489d75f3bLisbetOlofsdotter1608 - ≈1650e180eb6700f55abec0b85288376->e537080d80c30041af489d75f3be53708ae73f14565f9cdaff3ce7MargretaOlofsdotter1610 - e180eb6700f55abec0b85288376->e53708ae73f14565f9cdaff3ce7e537096b46c246ddb5b4d413567BarbroOlofsdotter1616 - e180eb6700f55abec0b85288376->e537096b46c246ddb5b4d413567e5370aa111621883e9e49775188AnnaOlofsdotter1622 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370aa111621883e9e49775188e17e094304139773fefce74ddf7LarsSvensson≈1535 - ≈1620family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e094304139773fefce74ddf7->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e276298973e0a5b1f624a5feGodsvenHansson≈1490 - ≈1565e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e17e094304139773fefce74ddf7e17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e5f1559c48a341c5e1ad22453b3HansOlofsson1628 - e5f15693fac5b3164041bb1e7a3HalfvarOlofsson≈1630 - e5f1584babe40a7f2c240196ddcOloffOlofsson≈1635 - e5f159d9dce65a081956bb9ba23JohanOlofsson1646 - e5f15a7593a235dfaa29db4c21bLarsOlofsson1647 - e5f1521299423c447d15fa10206OloffOlofsson1608 - 1694family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3be5f1521299423c447d15fa10206->family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3be537080d80c30041af489d75f3b->family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3be17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e17e097d73a55f604559a960d1c->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545-1590]e17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e5f1399d02f410967bb910c0249CarinOlsdotter1643 - 1698e5f1578a4986eb108a6d9f751fbKerstinOlofsdotter1632 - e5f15920767defa17f38afbc9eAnnaOlofsdotter1642 - family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180eb6700f55abec0b85288376family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1cfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1559c48a341c5e1ad22453b3family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f15693fac5b3164041bb1e7a3family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1584babe40a7f2c240196ddcfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f159d9dce65a081956bb9ba23family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f15a7593a235dfaa29db4c21bfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1399d02f410967bb910c0249family_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f1578a4986eb108a6d9f751fbfamily_e5f1521299423c447d15fa10206_e537080d80c30041af489d75f3b->e5f15920767defa17f38afbc9e