Göran Olofsson

Namn

NamnGöran Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1615, Hagen, Norrbärke (W)
Död1663-06-10, Hagen, Norrbärke (W)

Familj

FarOlof Larsson (≈1575 - ≈1650)
HalvsysterLisbet Olofsdotter (1608 - ≈1650)
HalvsysterMargreta Olofsdotter (1610 - )
HalvsysterBarbro Olofsdotter (1616 - )
HalvbrorAnders Olofsson (≈1620 - )
HalvsysterAnna Olofsdotter (1622 - )
HalvbrorLars Olofsson (≈1625 - )
MakaEmerentia Isachsdotter (1620 - 1669)
Vigsel≈1640
DotterKerstin Göransdotter (1643 - )
SonLars Göransson (1644 - )
DotterMargreta Göransdotter (1648 - )
DotterLisbet Jöransdotter (1650 - 1714-06-24)
DotterBrita Göransdotter (1654 - )
DotterKarin Göransdotter (1655 - )
DotterEmerentia Göransdotter (1656 - )
DotterSara Göransdotter (1658 - )
SonGöran Göransson (1660 - 1710-10-30)

Släktskap

Treee536fd03b5e6ed42d06e4edcde5GöranOlofsson1615 - 1663family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5->family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2e180eb6700f55abec0b85288376OlofLarsson≈1575 - ≈1650e180eb6700f55abec0b85288376->e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5e5370a169d64dcdd23ffcb03d89AndersOlofsson≈1620 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370a169d64dcdd23ffcb03d89e5370b376b86c5dd3cd7c82012aLarsOlofsson≈1625 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370b376b86c5dd3cd7c82012ae537080d80c30041af489d75f3bLisbetOlofsdotter1608 - ≈1650e180eb6700f55abec0b85288376->e537080d80c30041af489d75f3be53708ae73f14565f9cdaff3ce7MargretaOlofsdotter1610 - e180eb6700f55abec0b85288376->e53708ae73f14565f9cdaff3ce7e537096b46c246ddb5b4d413567BarbroOlofsdotter1616 - e180eb6700f55abec0b85288376->e537096b46c246ddb5b4d413567e5370aa111621883e9e49775188AnnaOlofsdotter1622 - e180eb6700f55abec0b85288376->e5370aa111621883e9e49775188e17e094304139773fefce74ddf7LarsSvensson≈1535 - ≈1620family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e094304139773fefce74ddf7->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e276298973e0a5b1f624a5feGodsvenHansson≈1490 - ≈1565e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e17e094304139773fefce74ddf7e17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e536f755e2933cc8c589dcbf9a0GöranGöransson1660 - 1710e53702d163b4a6c2708a0dad47LarsGöransson1644 - e17e097d73a55f604559a960d1cKarinOlsdotter≈1540 - 1619e17e097d73a55f604559a960d1c->family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1ce17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545-1590]e17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e537021dc5841d61ba8f505a926KerstinGöransdotter1643 - e537036153e11df562ad7599669MargretaGöransdotter1648 - e537040040725444f19b0dc5a7dLisbetJöransdotter1650 - 1714e53704a0cd8326c8aeabe1cc44aBritaGöransdotter1654 - e5370534f2247ff1be9abd9816dKarinGöransdotter1655 - e53705eafb07b72f2051c5cfcd2EmerentiaGöransdotter1656 - e5370691b8b5425e958ddff7589SaraGöransdotter1658 - e536fd4663f59b289a45e3049a2EmerentiaIsachsdotter1620 - 1669e536fd4663f59b289a45e3049a2->family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e536f755e2933cc8c589dcbf9a0family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e53702d163b4a6c2708a0dad47family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e537021dc5841d61ba8f505a926family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e537036153e11df562ad7599669family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e537040040725444f19b0dc5a7dfamily_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e53704a0cd8326c8aeabe1cc44afamily_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e5370534f2247ff1be9abd9816dfamily_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e53705eafb07b72f2051c5cfcd2family_e536fd03b5e6ed42d06e4edcde5_e536fd4663f59b289a45e3049a2->e5370691b8b5425e958ddff7589family_e17e094304139773fefce74ddf7_e17e097d73a55f604559a960d1c->e180eb6700f55abec0b85288376family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e17e097d73a55f604559a960d1c