Olof Nilsson

Namn

NamnOlof Nilsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarNils Olofsson (≈1510 - ≈1570)
HalvsysterBarbro Nilsdotter (≈1540 - )
HalvbrorAnders Nilsson (≈1542 - )
HalvbrorPehr Nilsson (≈1550 - )
HalvsysterKarin Nilsdotter (≈1555 - )
HalvsysterElin Nilsdotter (≈1560 - )
MakaKarin Olofsdotter (≈1550 - )
Vigsel≈1568
SonPehr Olofsson (≈1570 - )
SonErich Olofsson (≈1575 - ≈1655)
SonMatts Olofsson (≈1580 - ≈1605)
SonDaniel Olofsson (≈1582 - )
DotterAnna Olofsdotter (≈1585 - )
DotterIngeborg Olofsdotter (≈1590 - )
DotterMalin Olofsdotter (1594 - )

Släktskap

Treee51ff802dbe589b2198be042ca6OlofNilsson≈1545 - ≈1620family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51ff802dbe589b2198be042ca6->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518e51cd600c0c477895fafe7b1e0aNilsOlofsson≈1510 - ≈1570e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff802dbe589b2198be042ca6e51ff742f4166c1c9c30c135f37AndersNilsson≈1542 - e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff742f4166c1c9c30c135f37e51ff88f6555e90c08ebdfbafb5PehrNilsson≈1550 - e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff88f6555e90c08ebdfbafb5e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3BarbroNilsdotter≈1540 - e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e51ff9189c27bf4c015b84e0ea3KarinNilsdotter≈1555 - e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff9189c27bf4c015b84e0ea3e51ff9ab616703031b6b97ca42cElinNilsdotter≈1560 - e51cd600c0c477895fafe7b1e0a->e51ff9ab616703031b6b97ca42ce5ee0ef4dcb561cae919f623b6aErichOlofsson≈1575 - ≈1655e5ee21809b977c1da49b825a7f6PehrOlofsson≈1570 - e5ee225a8d411d65fca29596420MattsOlofsson≈1580 - ≈1605e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0eDanielOlofsson≈1582 - e5ee24ede5d22857b139557472dAnnaOlofsdotter≈1585 - e5ee25e20b465778facb755bac1IngeborgOlofsdotter≈1590 - e5ee266b2697703cb99c74f6c8MalinOlofsdotter1594 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518KarinOlofsdotter≈1550 - e5ee20042e733f64c99fbaf6518->family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee0ef4dcb561cae919f623b6afamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee21809b977c1da49b825a7f6family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee225a8d411d65fca29596420family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee240c3653b27c0ed33ec4e0efamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee24ede5d22857b139557472dfamily_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee25e20b465778facb755bac1family_e51ff802dbe589b2198be042ca6_e5ee20042e733f64c99fbaf6518->e5ee266b2697703cb99c74f6c8