Jöns Pehrsson

Namn

NamnJöns Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1535, Holen, By, Norrbärke (W)
BosattRiset, By, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarPeder Påhlsson (≈1510 - ≈1570)
MorKarin ([1505-1512] - )
BrorOlof Pehrsson (≈1530 - )
BrorKnut Pehrsson (≈1538 - )
SysterMarit Pehrsdotter (≈1540 - )
SysterMargreta Pehrsdotter (≈1545 - [1586-1625])
SysterKarin Pehrsdotter (≈1550 - )
MakaBarbro Nilsdotter (≈1540 - )
Vigsel≈1560
SonPeder Jönsson (≈1560 - )
SonErich Jönsson (≈1570 - )
SonLars Jönsson (≈1575 - )
DotterBarbro Jönsdotter (≈1580 - 1675)
DotterAnna Jönsdotter (1585 - 1666-04-02)

Släktskap

Treee51ccf2a78e237905a7b57b2395JönsPehrsson≈1535 - family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e51ccf2a78e237905a7b57b2395->family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e51cd41c0b35d1860a3916c9771PederPåhlsson≈1510 - ≈1570family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980fe51cd41c0b35d1860a3916c9771->family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980fe51fece239d69bb60e7ad6fb090PederJönsson≈1560 - e51fedffe604e523c904e7ccbbbErichJönsson≈1570 - e51fef0c5fd512ddbd78cdd73b7LarsJönsson≈1575 - e51ff24a44e365525198592f840OlofPehrsson≈1530 - e51ff31c69d31c8ce2af4ada979KnutPehrsson≈1538 - e51cd4734b6157c53c56cd980fKarin[1505-1512] - e51cd4734b6157c53c56cd980f->family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980fe519d2960417d7d771678ab882BarbroJönsdotter≈1580 - 1675e51fef9e34e6badd4665f567637AnnaJönsdotter1585 - 1666e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3BarbroNilsdotter≈1540 - e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3e4bfb92061d4cd3fac2650f4910MargretaPehrsdotter≈1545 - [1586-1625]e51ff3bcb767ba8210837a1db60MaritPehrsdotter≈1540 - e51ff4dac9157eaeed4789719a8KarinPehrsdotter≈1550 - family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->e51fece239d69bb60e7ad6fb090family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->e51fedffe604e523c904e7ccbbbfamily_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->e51fef0c5fd512ddbd78cdd73b7family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->e519d2960417d7d771678ab882family_e51ccf2a78e237905a7b57b2395_e51ccf6421d7dc1c2a0eb0b0cf3->e51fef9e34e6badd4665f567637family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980f->e51ccf2a78e237905a7b57b2395family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980f->e51ff24a44e365525198592f840family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980f->e51ff31c69d31c8ce2af4ada979family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980f->e4bfb92061d4cd3fac2650f4910family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980f->e51ff3bcb767ba8210837a1db60family_e51cd41c0b35d1860a3916c9771_e51cd4734b6157c53c56cd980f->e51ff4dac9157eaeed4789719a8