Israel Rasmusson

Namn

NamnIsrael Rasmusson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1560, Kolviken, Norrbärke (W)
Död≈1630, Kolviken, Norrbärke (W)

Familj

FarRasmus Erichsson (≈1525 - ≈1610)
MorMertila Andersdotter (≈1525 - [1580-1605])
BrorAbraham Rasmusson (≈1565 - )
BrorErich Rasmusson ([1570-1580] - )
BrorAnders Rasmusson (≈1575 - 1661)
BrorDaniel Rasmusson (≈1580 - )
MakaKerstin Ersdotter (≈1560 - [1600-1640])
Vigsel≈1580
SonJohan Israelsson (≈1580 - ≈1650)
DotterMertila Israelsdotter (≈1582 - )
SonDaniel Israelsson (≈1585 - )
SonErich Israelsson (≈1588 - )
DotterKarin Israelsdotter (≈1590 - )
SonJonas Israelsson (≈1595 - 1686)
DotterAnna Israelsdotter (≈1600 - 1670-01-16)

Släktskap

Treee51cbe6d211462a0d8f0e038b27IsraelRasmusson≈1560 - ≈1630family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbe6d211462a0d8f0e038b27->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444e51cbd5733255df3c6b68c9d333RasmusErichsson≈1525 - ≈1610family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e51cbd5733255df3c6b68c9d333->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fbd1322240362083dd1718b8AndersOlofsson≈1500 - ≈1570e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3MertilaAndersdotter≈1525 - [1580-1605]e54fbd1322240362083dd1718b8->e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e54fc00064d15c908da5d3c4dddOlofHansson≈1465 - [1500-1545]e54fc00064d15c908da5d3c4ddd->e54fbd1322240362083dd1718b8e64eb3e14822da2b09ae6f1afb1JonasIsraelsson≈1595 - 1686e64ebc70d844dd2f83bdb93accaJohanIsraelsson≈1580 - ≈1650e64ebe3779c4e651821b77ce074DanielIsraelsson≈1585 - e64ebf015cd37f526311133839eErichIsraelsson≈1588 - e519d25d57e26db93495427438dAndersRasmusson≈1575 - 1661e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bAbrahamRasmusson≈1565 - e51cc0cfae5660c84c04021bfecErichRasmusson[1570-1580] - e51cc15a6d262275ff515a63c22DanielRasmusson≈1580 - e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3e64ebd36c7c35cb62540edd37e1MertilaIsraelsdotter≈1582 - e64ec0c8bf32b52e0041996db33KarinIsraelsdotter≈1590 - e64ec16d5b07b150d505d15eb4dAnnaIsraelsdotter≈1600 - 1670e64ebb505715ec97d7b24e0e444KerstinErsdotter≈1560 - [1600-1640]e64ebb505715ec97d7b24e0e444->family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64eb3e14822da2b09ae6f1afb1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebc70d844dd2f83bdb93accafamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebe3779c4e651821b77ce074family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebf015cd37f526311133839efamily_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ebd36c7c35cb62540edd37e1family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec0c8bf32b52e0041996db33family_e51cbe6d211462a0d8f0e038b27_e64ebb505715ec97d7b24e0e444->e64ec16d5b07b150d505d15eb4dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cbe6d211462a0d8f0e038b27family_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e519d25d57e26db93495427438dfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc01bcb870d5f6e7f3d32f0bfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc0cfae5660c84c04021bfecfamily_e51cbd5733255df3c6b68c9d333_e54fbe3f5775b1dc005a0e4cfb3->e51cc15a6d262275ff515a63c22