Johan Larsson

Namn

NamnJohan Larsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1595, Marnäs, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarLars Olofsson (≈1550 - ≈1615)
MorMargreta Olofsdotter (≈1560 - )
SysterAnna Larsdotter (≈1585 - )
SysterMarit Larsdotter (≈1590 - )

Släktskap

Treee519c6dd261280e4b41ed62c794JohanLarsson≈1595 - e519c477729361a56066cdd5452LarsOlofsson≈1550 - ≈1615family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c477729361a56066cdd5452->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e4c30b64ee24f43f884883305b8OlofSvensson≈1525 - family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e4c30b64ee24f43f884883305b8->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e17e276298973e0a5b1f624a5feGodsvenHansson≈1490 - ≈1565e17e276298973e0a5b1f624a5fe->e4c30b64ee24f43f884883305b8e519c4ab7966f8bd130c91f2e40MargretaOlofsdotter≈1560 - e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c8074412caaafacb7e53b22MargretaErichsdotter≈1530 - e519c8074412caaafacb7e53b22->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e519a043d454d9f04486de97f20MaritLarsdotter≈1590 - e519c64da981b792fa8a10815c3AnnaLarsdotter≈1585 - family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->e519c6dd261280e4b41ed62c794family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->e519a043d454d9f04486de97f20family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->e519c64da981b792fa8a10815c3family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22->e519c4ab7966f8bd130c91f2e40