Elin Pehrsdotter

Namn

NamnElin Pehrsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1595, Finnbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarPehr Erichsson (≈1550 - )
MorKerstin ([1560-1568] - )
BrorGöran Knekt (≈1580 - ≈1630)
BrorErich Pehrsson (≈1582 - )
BrorHans Pehrsson (≈1585 - )
BrorOloff Pehrsson (≈1588 - ≈1635)
BrorLars Pehrsson (≈1590 - )
SysterBrita Pehrsdotter (≈1600 - )
SysterKerstin Pehrsdotter (1604 - )

Släktskap

Treee519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b8441514029531710b69322ErichOloffsson≈1510 - ≈1595e519b8441514029531710b69322->e519ad5fd1feeb9cc2edb82888e519bbf1fc138c9b0a636db7856OloffOlofsson≈1490 - ≈1560e519bbf1fc138c9b0a636db7856->e519b8441514029531710b69322e519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635e519b0747b11347732072f41b12GöranKnekt≈1580 - ≈1630e519b1b73b2349eb6323a4cb1efErichPehrsson≈1582 - e519b2555a83e58b96d206be8a3HansPehrsson≈1585 - e519b3f71f2642b40c339e85279LarsPehrsson≈1590 - e519b4c024f5b8938f196250fa8ElinPehrsdotter≈1595 - e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b56501855a12477a34206e9BritaPehrsdotter≈1600 - e519b6c563b12595c94abe02cd1KerstinPehrsdotter1604 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b0747b11347732072f41b12family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b1b73b2349eb6323a4cb1effamily_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b2555a83e58b96d206be8a3family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b3f71f2642b40c339e85279family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b4c024f5b8938f196250fa8family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b56501855a12477a34206e9family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b6c563b12595c94abe02cd1