Kerstin

Namn

NamnKerstin (Efternamn saknas)

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1560-1568] (beräknat)
BosattGetbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

MakePehr Erichsson (≈1550 - )
Vigsel≈1580
SonGöran Knekt (≈1580 - ≈1630)
SonErich Pehrsson (≈1582 - )
SonHans Pehrsson (≈1585 - )
SonOloff Pehrsson (≈1588 - ≈1635)
SonLars Pehrsson (≈1590 - )
DotterElin Pehrsdotter (≈1595 - )
DotterBrita Pehrsdotter (≈1600 - )
DotterKerstin Pehrsdotter (1604 - )

Släktskap

Treee519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635e519b0747b11347732072f41b12GöranKnekt≈1580 - ≈1630e519b1b73b2349eb6323a4cb1efErichPehrsson≈1582 - e519b2555a83e58b96d206be8a3HansPehrsson≈1585 - e519b3f71f2642b40c339e85279LarsPehrsson≈1590 - e519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b4c024f5b8938f196250fa8ElinPehrsdotter≈1595 - e519b56501855a12477a34206e9BritaPehrsdotter≈1600 - e519b6c563b12595c94abe02cd1KerstinPehrsdotter1604 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b0747b11347732072f41b12family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b1b73b2349eb6323a4cb1effamily_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b2555a83e58b96d206be8a3family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b3f71f2642b40c339e85279family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b4c024f5b8938f196250fa8family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b56501855a12477a34206e9family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b6c563b12595c94abe02cd1