Lars Olofsson

Namn

NamnLars Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1635, Getbo, Norrbärke (W)
Död1709-03-21, Finnbo, Norrbärke (W)

Familj

FarOloff Pehrsson (≈1588 - ≈1635)
MorBrita ([1588-1598] - )
HalvbrorHans Olofsson (≈1610 - ≈1662)
HalvsysterElla Olofsdotter (≈1612 - )
HalvsysterMargreta Olofsdotter (≈1615 - )
BrorPeder Olofsson (1618 - 1685)
BrorMatts Olofsson (≈1622 - )
BrorTidich Olofsson (≈1625 - )
SysterAnna Olofsdotter (≈1628 - )
BrorOlof Olofsson (≈1630 - )
SysterMalin Olofsdotter (≈1617 - )
MakaKarin Larsdotter (1637 - )
Vigsel1665-06-29
SonLars Larsson (1666-04-13 - 1730-08-16)
DotterAnna Larsdotter (1669-06-27 - )
DotterKerstin Larsdotter (1673-02-09 - )
SonOlof Larsson (1678 - )

Släktskap

Treee519a9994027dfe401c8f69e984LarsOlofsson1635 - 1709family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e519a9994027dfe401c8f69e984->family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635e5199b3de816815a35ae83bd33aHansOlofsson≈1610 - ≈1662e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e5199b3de816815a35ae83bd33ae519a301fe34d4e36104afac717EllaOlofsdotter≈1612 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a301fe34d4e36104afac717e519a3ad3797ddb1feef0e0e774MargretaOlofsdotter≈1615 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a3ad3797ddb1feef0e0e774family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b8441514029531710b69322ErichOloffsson≈1510 - ≈1595e519b8441514029531710b69322->e519ad5fd1feeb9cc2edb82888ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8LarsLarsson1666 - 1730e617ab026414560bafc3506661bOlofLarsson1678 - e519a5d876d1a0ae66432877c67PederOlofsson1618 - 1685e519a66004066424cfc29964c24MattsOlofsson≈1622 - e519a71ef2d650c98b703d0ce83TidichOlofsson≈1625 - e519a884709204f9a05e01c6e3eOlofOlofsson≈1630 - e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519a5120d313917d3234572c05Brita[1588-1598] - e519a5120d313917d3234572c05->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e617a9ac75374aa691ee0724ef8AnnaLarsdotter1669 - e617aa5dc5e7bebe66460438957KerstinLarsdotter1673 - e617a8b2a9197912b1631e3b29KarinLarsdotter1637 - e617a8b2a9197912b1631e3b29->family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29e519a7bd1423d6a67d5338323cAnnaOlofsdotter≈1628 - e519a9182bd32644700c96cb8cdMalinOlofsdotter≈1617 - family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->ddc1a7a33b453cd7a4e5e7be0e8family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->e617ab026414560bafc3506661bfamily_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->e617a9ac75374aa691ee0724ef8family_e519a9994027dfe401c8f69e984_e617a8b2a9197912b1631e3b29->e617aa5dc5e7bebe66460438957family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9994027dfe401c8f69e984family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a5d876d1a0ae66432877c67family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a66004066424cfc29964c24family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a71ef2d650c98b703d0ce83family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a884709204f9a05e01c6e3efamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a7bd1423d6a67d5338323cfamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9182bd32644700c96cb8cdfamily_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01