Peder Olofsson

Namn

NamnPeder Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1618, Getbo, Norrbärke (W)
Död1685, Getbo, Norrbärke (W)

Familj

FarOloff Pehrsson (≈1588 - ≈1635)
MorBrita ([1588-1598] - )
HalvbrorHans Olofsson (≈1610 - ≈1662)
HalvsysterElla Olofsdotter (≈1612 - )
HalvsysterMargreta Olofsdotter (≈1615 - )
BrorMatts Olofsson (≈1622 - )
BrorTidich Olofsson (≈1625 - )
SysterAnna Olofsdotter (≈1628 - )
BrorOlof Olofsson (≈1630 - )
SysterMalin Olofsdotter (≈1617 - )
BrorLars Olofsson (1635 - 1709-03-21)
MakaKarin Larsdotter (≈1622 - 1698)
Vigsel≈1640, Norrbärke (W)
SonLars Pehrsson (≈1640 - )
SonHans Pehrsson (1643 - )
DotterElisabeth Pehrsdotter (1648 - )
DotterMargreta Pehrsdotter (≈1650 - )
SonAnders Pehrsson (1658 - ≈1700)

Släktskap

Treee519a5d876d1a0ae66432877c67PederOlofsson1618 - 1685family_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6be519a5d876d1a0ae66432877c67->family_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6be519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635e5199b3de816815a35ae83bd33aHansOlofsson≈1610 - ≈1662e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e5199b3de816815a35ae83bd33ae519a301fe34d4e36104afac717EllaOlofsdotter≈1612 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a301fe34d4e36104afac717e519a3ad3797ddb1feef0e0e774MargretaOlofsdotter≈1615 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a3ad3797ddb1feef0e0e774family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b8441514029531710b69322ErichOloffsson≈1510 - ≈1595e519b8441514029531710b69322->e519ad5fd1feeb9cc2edb82888ea3a8353256937f76c3aeeb9f4AndersPehrsson1658 - ≈1700ea3a91d13be45759ddac5b50eb4LarsPehrsson≈1640 - ea3a926ae651fa0a41b4a2fcdb3HansPehrsson1643 - e519a66004066424cfc29964c24MattsOlofsson≈1622 - e519a71ef2d650c98b703d0ce83TidichOlofsson≈1625 - e519a884709204f9a05e01c6e3eOlofOlofsson≈1630 - e519a9994027dfe401c8f69e984LarsOlofsson1635 - 1709e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519a5120d313917d3234572c05Brita[1588-1598] - e519a5120d313917d3234572c05->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05ea3a92f4289149a825a21a34e8eElisabethPehrsdotter1648 - ea3a939839022136c6e5246033aMargretaPehrsdotter≈1650 - ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6bKarinLarsdotter≈1622 - 1698ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6b->family_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6be519a7bd1423d6a67d5338323cAnnaOlofsdotter≈1628 - e519a9182bd32644700c96cb8cdMalinOlofsdotter≈1617 - family_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6b->ea3a8353256937f76c3aeeb9f4family_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6b->ea3a91d13be45759ddac5b50eb4family_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6b->ea3a926ae651fa0a41b4a2fcdb3family_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6b->ea3a92f4289149a825a21a34e8efamily_e519a5d876d1a0ae66432877c67_ea3a8fe8f635fd78c2f64beac6b->ea3a939839022136c6e5246033afamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a5d876d1a0ae66432877c67family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a66004066424cfc29964c24family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a71ef2d650c98b703d0ce83family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a884709204f9a05e01c6e3efamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9994027dfe401c8f69e984family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a7bd1423d6a67d5338323cfamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9182bd32644700c96cb8cdfamily_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01