Margreta Olofsdotter

Namn

NamnMargreta Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1615, Getbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOloff Pehrsson (≈1588 - ≈1635)
MorMarit Larsdotter (≈1590 - )
BrorHans Olofsson (≈1610 - ≈1662)
SysterElla Olofsdotter (≈1612 - )
HalvbrorPeder Olofsson (1618 - 1685)
HalvbrorMatts Olofsson (≈1622 - )
HalvbrorTidich Olofsson (≈1625 - )
HalvsysterAnna Olofsdotter (≈1628 - )
HalvbrorOlof Olofsson (≈1630 - )
HalvsysterMalin Olofsdotter (≈1617 - )
HalvbrorLars Olofsson (1635 - 1709-03-21)

Släktskap

Treee519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635e519a5d876d1a0ae66432877c67PederOlofsson1618 - 1685e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a5d876d1a0ae66432877c67e519a66004066424cfc29964c24MattsOlofsson≈1622 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a66004066424cfc29964c24e519a71ef2d650c98b703d0ce83TidichOlofsson≈1625 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a71ef2d650c98b703d0ce83e519a884709204f9a05e01c6e3eOlofOlofsson≈1630 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a884709204f9a05e01c6e3ee519a9994027dfe401c8f69e984LarsOlofsson1635 - 1709e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a9994027dfe401c8f69e984e519a7bd1423d6a67d5338323cAnnaOlofsdotter≈1628 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a7bd1423d6a67d5338323ce519a9182bd32644700c96cb8cdMalinOlofsdotter≈1617 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a9182bd32644700c96cb8cdfamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b8441514029531710b69322ErichOloffsson≈1510 - ≈1595e519b8441514029531710b69322->e519ad5fd1feeb9cc2edb82888e519c477729361a56066cdd5452LarsOlofsson≈1550 - ≈1615family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c477729361a56066cdd5452->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e4c30b64ee24f43f884883305b8OlofSvensson≈1525 - family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e4c30b64ee24f43f884883305b8->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e5199b3de816815a35ae83bd33aHansOlofsson≈1610 - ≈1662e519a3ad3797ddb1feef0e0e774MargretaOlofsdotter≈1615 - e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519a043d454d9f04486de97f20MaritLarsdotter≈1590 - e519a043d454d9f04486de97f20->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519c4ab7966f8bd130c91f2e40MargretaOlofsdotter≈1560 - e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c8074412caaafacb7e53b22MargretaErichsdotter≈1530 - e519c8074412caaafacb7e53b22->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e519a301fe34d4e36104afac717EllaOlofsdotter≈1612 - family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e5199b3de816815a35ae83bd33afamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e519a3ad3797ddb1feef0e0e774family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e519a301fe34d4e36104afac717family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->e519a043d454d9f04486de97f20family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22->e519c4ab7966f8bd130c91f2e40