Oloff Pehrsson

Namn

NamnOloff Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1588, Finnbo, Norrbärke (W)
BosattGetbo, Norrbärke (W)
Död≈1635

Familj

FarPehr Erichsson (≈1550 - )
MorKerstin ([1560-1568] - )
BrorGöran Knekt (≈1580 - ≈1630)
BrorErich Pehrsson (≈1582 - )
BrorHans Pehrsson (≈1585 - )
BrorLars Pehrsson (≈1590 - )
SysterElin Pehrsdotter (≈1595 - )
SysterBrita Pehrsdotter (≈1600 - )
SysterKerstin Pehrsdotter (1604 - )
MakaMarit Larsdotter (≈1590 - )
Vigsel≈1610
MakaBrita ([1588-1598] - )
Vigsel≈1618
SonHans Olofsson (≈1610 - ≈1662)
DotterElla Olofsdotter (≈1612 - )
DotterMargreta Olofsdotter (≈1615 - )
SonPeder Olofsson (1618 - 1685)
SonMatts Olofsson (≈1622 - )
SonTidich Olofsson (≈1625 - )
DotterAnna Olofsdotter (≈1628 - )
SonOlof Olofsson (≈1630 - )
DotterMalin Olofsdotter (≈1617 - )
SonLars Olofsson (1635 - 1709-03-21)

Släktskap

Treee519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b8441514029531710b69322ErichOloffsson≈1510 - ≈1595e519b8441514029531710b69322->e519ad5fd1feeb9cc2edb82888e519bbf1fc138c9b0a636db7856OloffOlofsson≈1490 - ≈1560e519bbf1fc138c9b0a636db7856->e519b8441514029531710b69322e5199b3de816815a35ae83bd33aHansOlofsson≈1610 - ≈1662e519a5d876d1a0ae66432877c67PederOlofsson1618 - 1685e519a66004066424cfc29964c24MattsOlofsson≈1622 - e519a71ef2d650c98b703d0ce83TidichOlofsson≈1625 - e519a884709204f9a05e01c6e3eOlofOlofsson≈1630 - e519a9994027dfe401c8f69e984LarsOlofsson1635 - 1709e519b0747b11347732072f41b12GöranKnekt≈1580 - ≈1630e519b1b73b2349eb6323a4cb1efErichPehrsson≈1582 - e519b2555a83e58b96d206be8a3HansPehrsson≈1585 - e519b3f71f2642b40c339e85279LarsPehrsson≈1590 - e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519a301fe34d4e36104afac717EllaOlofsdotter≈1612 - e519a3ad3797ddb1feef0e0e774MargretaOlofsdotter≈1615 - e519a7bd1423d6a67d5338323cAnnaOlofsdotter≈1628 - e519a9182bd32644700c96cb8cdMalinOlofsdotter≈1617 - e519a043d454d9f04486de97f20MaritLarsdotter≈1590 - e519a043d454d9f04486de97f20->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519a5120d313917d3234572c05Brita[1588-1598] - e519a5120d313917d3234572c05->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05e519b4c024f5b8938f196250fa8ElinPehrsdotter≈1595 - e519b56501855a12477a34206e9BritaPehrsdotter≈1600 - e519b6c563b12595c94abe02cd1KerstinPehrsdotter1604 - family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e5199b3de816815a35ae83bd33afamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e519a301fe34d4e36104afac717family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e519a3ad3797ddb1feef0e0e774family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a5d876d1a0ae66432877c67family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a66004066424cfc29964c24family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a71ef2d650c98b703d0ce83family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a884709204f9a05e01c6e3efamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9994027dfe401c8f69e984family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a7bd1423d6a67d5338323cfamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a5120d313917d3234572c05->e519a9182bd32644700c96cb8cdfamily_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b0747b11347732072f41b12family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b1b73b2349eb6323a4cb1effamily_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b2555a83e58b96d206be8a3family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b3f71f2642b40c339e85279family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b4c024f5b8938f196250fa8family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b56501855a12477a34206e9family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519b6c563b12595c94abe02cd1