Hans Olofsson

Namn

NamnHans Olofsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1610, Getbo, Norrbärke (W)
Död≈1662, Getbo, Norrbärke (W)

Familj

FarOloff Pehrsson (≈1588 - ≈1635)
MorMarit Larsdotter (≈1590 - )
SysterElla Olofsdotter (≈1612 - )
SysterMargreta Olofsdotter (≈1615 - )
HalvbrorPeder Olofsson (1618 - 1685)
HalvbrorMatts Olofsson (≈1622 - )
HalvbrorTidich Olofsson (≈1625 - )
HalvsysterAnna Olofsdotter (≈1628 - )
HalvbrorOlof Olofsson (≈1630 - )
HalvsysterMalin Olofsdotter (≈1617 - )
HalvbrorLars Olofsson (1635 - 1709-03-21)
MakaAnna Andersdotter (1620 - 1689)
Vigsel≈1640
DotterKirstin Hansdotter (≈1640 - )
DotterAnna Hansdotter (1644 - 1697)
SonJohan Hansson (≈1650 - )
SonMatts Hansson (1662-10-17 - )
SonErich Hansson (1662-10-17 - )

Släktskap

Treee5199b3de816815a35ae83bd33aHansOlofsson≈1610 - ≈1662family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914e5199b3de816815a35ae83bd33a->family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914e519a00a7c73d24d755caa2bc01OloffPehrsson≈1588 - ≈1635e519a5d876d1a0ae66432877c67PederOlofsson1618 - 1685e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a5d876d1a0ae66432877c67e519a66004066424cfc29964c24MattsOlofsson≈1622 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a66004066424cfc29964c24e519a71ef2d650c98b703d0ce83TidichOlofsson≈1625 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a71ef2d650c98b703d0ce83e519a884709204f9a05e01c6e3eOlofOlofsson≈1630 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a884709204f9a05e01c6e3ee519a9994027dfe401c8f69e984LarsOlofsson1635 - 1709e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a9994027dfe401c8f69e984e519a7bd1423d6a67d5338323cAnnaOlofsdotter≈1628 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a7bd1423d6a67d5338323ce519a9182bd32644700c96cb8cdMalinOlofsdotter≈1617 - e519a00a7c73d24d755caa2bc01->e519a9182bd32644700c96cb8cdfamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519a00a7c73d24d755caa2bc01->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519ad5fd1feeb9cc2edb82888PehrErichsson≈1550 - family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519ad5fd1feeb9cc2edb82888->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519b8441514029531710b69322ErichOloffsson≈1510 - ≈1595e519b8441514029531710b69322->e519ad5fd1feeb9cc2edb82888e519c477729361a56066cdd5452LarsOlofsson≈1550 - ≈1615family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c477729361a56066cdd5452->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e4c30b64ee24f43f884883305b8OlofSvensson≈1525 - family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e4c30b64ee24f43f884883305b8->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22e5199d0a2ae6a20ca4655c1ac85JohanHansson≈1650 - e5199e0537c21dba7c7ab3e4ae8MattsHansson1662 - e5199e8d23f3edf3000b9b87f29ErichHansson1662 - e519ad97bff699dbd01e6430406Kerstin[1560-1568] - e519ad97bff699dbd01e6430406->family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406e519a043d454d9f04486de97f20MaritLarsdotter≈1590 - e519a043d454d9f04486de97f20->family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20e519c4ab7966f8bd130c91f2e40MargretaOlofsdotter≈1560 - e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40e519c8074412caaafacb7e53b22MargretaErichsdotter≈1530 - e519c8074412caaafacb7e53b22->family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22dd8e391b1ee436f73dab94fe822AnnaHansdotter1644 - 1697e5199c5a4006f9f7f32566d3a55KirstinHansdotter≈1640 - e5199b8c20f51ee9963a36c5914AnnaAndersdotter1620 - 1689e5199b8c20f51ee9963a36c5914->family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914e519a301fe34d4e36104afac717EllaOlofsdotter≈1612 - e519a3ad3797ddb1feef0e0e774MargretaOlofsdotter≈1615 - family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914->e5199d0a2ae6a20ca4655c1ac85family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914->e5199e0537c21dba7c7ab3e4ae8family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914->e5199e8d23f3edf3000b9b87f29family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914->dd8e391b1ee436f73dab94fe822family_e5199b3de816815a35ae83bd33a_e5199b8c20f51ee9963a36c5914->e5199c5a4006f9f7f32566d3a55family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e5199b3de816815a35ae83bd33afamily_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e519a301fe34d4e36104afac717family_e519a00a7c73d24d755caa2bc01_e519a043d454d9f04486de97f20->e519a3ad3797ddb1feef0e0e774family_e519ad5fd1feeb9cc2edb82888_e519ad97bff699dbd01e6430406->e519a00a7c73d24d755caa2bc01family_e519c477729361a56066cdd5452_e519c4ab7966f8bd130c91f2e40->e519a043d454d9f04486de97f20family_e4c30b64ee24f43f884883305b8_e519c8074412caaafacb7e53b22->e519c4ab7966f8bd130c91f2e40