Hans Nilsson

Namn

NamnHans Nilsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarNils Jonsson (≈1575 - )
MorMargreta ([1580-1590] - )
SysterBrita Nilsdotter (≈1610 - )
SysterMalin Nilsdotter (1615 - 1697)
BrorPehr Nilsson (1620 - )
SysterAnna Nilsdotter (1622 - )
SysterLisbet Nilsdotter (≈1625 - )
MakaLisbeth Andersdotter (≈1618 - )
Vigsel≈1638
DotterMargreta Hansdotter (1636 - )
SonPehr Hansson (1640 - 1674)
SonAnders Hansson (1643 - 1732-03-27)
DotterKarin Hansdotter (1645 - )
DotterKerstin Hansdotter (1636 - )
SonHemming Hansson (1652 - )

Släktskap

Treee51038a722077fe6cd570cbda64HansNilsson≈1612 - ≈1655family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50e51038a722077fe6cd570cbda64->family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50e4c59ff33ca2e3b65999fec3586NilsJonsson≈1575 - family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce4c59ff33ca2e3b65999fec3586->family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce1f1f9ad2334a529aefed5644c9JoenAndersson≈1540 - ≈1610e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c59ff33ca2e3b65999fec3586e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066AndersFinne≈1500 - ≈1570e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066->e1f1f9ad2334a529aefed5644c9e1f202d9c971bb25da7cb30d892AndersHansson1643 - 1732e570c41958075b305b83dbbc6e8PehrHansson1640 - 1674e570c618b4556cccccb763c1c20HemmingHansson1652 - e510393cc4f7673bf5a08859907PehrNilsson1620 - e5103675ab93c9764d3c9c3a27cMargreta[1580-1590] - e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce570c37f2be43a4b82331002c11MargretaHansdotter1636 - e570c4fb18d6f33e104aacf3aa7KarinHansdotter1645 - e570c5a392d1e280fed9c746b9eKerstinHansdotter1636 - e570c22f9795693254f349f0e50LisbethAndersdotter≈1618 - e570c22f9795693254f349f0e50->family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50e5101b639d54829ab6382808a35MalinNilsdotter1615 - 1697e5103806d6d63de8b8cebfe4d4fBritaNilsdotter≈1610 - e51039c32e777917b639291296fAnnaNilsdotter1622 - e5103a5eccc6ba7f54afd26d3b5LisbetNilsdotter≈1625 - family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e1f202d9c971bb25da7cb30d892family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c41958075b305b83dbbc6e8family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c618b4556cccccb763c1c20family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c37f2be43a4b82331002c11family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c4fb18d6f33e104aacf3aa7family_e51038a722077fe6cd570cbda64_e570c22f9795693254f349f0e50->e570c5a392d1e280fed9c746b9efamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e51038a722077fe6cd570cbda64family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e510393cc4f7673bf5a08859907family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5101b639d54829ab6382808a35family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5103806d6d63de8b8cebfe4d4ffamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e51039c32e777917b639291296ffamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5103a5eccc6ba7f54afd26d3b5