Malin Nilsdotter

Namn

NamnMalin Nilsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Familj

FarNils Jonsson (≈1575 - )
MorMargreta ([1580-1590] - )
SysterBrita Nilsdotter (≈1610 - )
BrorHans Nilsson (≈1612 - ≈1655)
BrorPehr Nilsson (1620 - )
SysterAnna Nilsdotter (1622 - )
SysterLisbet Nilsdotter (≈1625 - )
MakePehr Andersson (1611 - 1697)
Vigsel≈1635
DotterAnna Pehrsdotter (1635 - )
SonAnders Persson (1648 - [1693-1710])
DotterMargreta Pehrsdotter (1652 - 1718)

Släktskap

Treee4c59ff33ca2e3b65999fec3586NilsJonsson≈1575 - family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce4c59ff33ca2e3b65999fec3586->family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce1f1f9ad2334a529aefed5644c9JoenAndersson≈1540 - ≈1610e1f1f9ad2334a529aefed5644c9->e4c59ff33ca2e3b65999fec3586e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066AndersFinne≈1500 - ≈1570e1f1f9d1cbe5941654e93c9b066->e1f1f9ad2334a529aefed5644c9ddf1019aa9734886524f5cf89fAndersPersson1648 - [1693-1710]e5101b3926b1f178a233035419cPehrAndersson1611 - 1697family_e5101b3926b1f178a233035419c_e5101b639d54829ab6382808a35e5101b3926b1f178a233035419c->family_e5101b3926b1f178a233035419c_e5101b639d54829ab6382808a35e51038a722077fe6cd570cbda64HansNilsson≈1612 - ≈1655e510393cc4f7673bf5a08859907PehrNilsson1620 - e5101b639d54829ab6382808a35MalinNilsdotter1615 - 1697e5101b639d54829ab6382808a35->family_e5101b3926b1f178a233035419c_e5101b639d54829ab6382808a35e5103675ab93c9764d3c9c3a27cMargreta[1580-1590] - e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27ce5101c3af6f72352f5d62619c71AnnaPehrsdotter1635 - e5101cef87541e9c2862865c1a5MargretaPehrsdotter1652 - 1718e5103806d6d63de8b8cebfe4d4fBritaNilsdotter≈1610 - e51039c32e777917b639291296fAnnaNilsdotter1622 - e5103a5eccc6ba7f54afd26d3b5LisbetNilsdotter≈1625 - family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e51038a722077fe6cd570cbda64family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e510393cc4f7673bf5a08859907family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5101b639d54829ab6382808a35family_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5103806d6d63de8b8cebfe4d4ffamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e51039c32e777917b639291296ffamily_e4c59ff33ca2e3b65999fec3586_e5103675ab93c9764d3c9c3a27c->e5103a5eccc6ba7f54afd26d3b5family_e5101b3926b1f178a233035419c_e5101b639d54829ab6382808a35->ddf1019aa9734886524f5cf89ffamily_e5101b3926b1f178a233035419c_e5101b639d54829ab6382808a35->e5101c3af6f72352f5d62619c71family_e5101b3926b1f178a233035419c_e5101b639d54829ab6382808a35->e5101cef87541e9c2862865c1a5