Kerstin Nilsdotter

Namn

NamnKerstin Nilsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1640, Stimmerbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarNils Andersson (≈1615 - 1670-03-14)
MorKarin Nilsdotter (≈1615 - )
BrorAnders Nilsson (1644 - 1698)

Släktskap

Treedd9b8b606df78ddd1280c916de6NilsAndersson≈1615 - 1670family_dd9b8b606df78ddd1280c916de6_e506b719f5521aa4ed294f4c070dd9b8b606df78ddd1280c916de6->family_dd9b8b606df78ddd1280c916de6_e506b719f5521aa4ed294f4c070e506b87401f16a71dd30e64c596AndersNilsson≈1590 - ≈1645e506b87401f16a71dd30e64c596->dd9b8b606df78ddd1280c916de6e506b913fbc1762e396499ee486NilsLarsson≈1560 - ≈1600family_e506b913fbc1762e396499ee486_e509a08caa3418f5e5e2a1c87d2e506b913fbc1762e396499ee486->family_e506b913fbc1762e396499ee486_e509a08caa3418f5e5e2a1c87d2e5098c7df164f984f3725e69072NilsAndersson≈1570 - ≈1640e506b719f5521aa4ed294f4c070KarinNilsdotter≈1615 - e5098c7df164f984f3725e69072->e506b719f5521aa4ed294f4c070dd9b8aabe598461ce1c3dadfdfAndersNilsson1644 - 1698e50988d794e46aacd9b8362dd22KerstinNilsdotter1640 - e509a08caa3418f5e5e2a1c87d2KirstinJönsdotter≈1555 - e509a08caa3418f5e5e2a1c87d2->family_e506b913fbc1762e396499ee486_e509a08caa3418f5e5e2a1c87d2e506b719f5521aa4ed294f4c070->family_dd9b8b606df78ddd1280c916de6_e506b719f5521aa4ed294f4c070family_dd9b8b606df78ddd1280c916de6_e506b719f5521aa4ed294f4c070->dd9b8aabe598461ce1c3dadfdffamily_dd9b8b606df78ddd1280c916de6_e506b719f5521aa4ed294f4c070->e50988d794e46aacd9b8362dd22family_e506b913fbc1762e396499ee486_e509a08caa3418f5e5e2a1c87d2->e506b87401f16a71dd30e64c596