Kerstin Olofsdotter

Namn

NamnKerstin Olofsdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1605, Vanhäll, Norrbärke (W)
BosattTorrbo, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarOlof Andersson (≈1560 - ≈1630)
MorBrita Jonsdotter (≈1565 - )
SysterSigrid Olofsdotter (≈1585 - )
BrorAnders Olofsson (≈1590 - )
BrorJoen Olofsson (≈1595 - )
BrorPehr Olofsson (1596 - 1683)
BrorErich Olofsson (≈1600 - )
SysterMarit Olofsdotter (≈1608 - )
BrorHans Olofsson (≈1610 - ≈1660)
SysterBrita Olofsdotter (≈1615 - )
MakeAnders Nilsson ([1600-1605] - ≈1660)
Vigsel≈1625
DotterMarit Andersdotter (≈1630 - 1690)
DotterKarin Andersdotter (≈1635 - )
DotterAnna Andersdotter (1638-02-21 - )

Släktskap

Treee59451a5fd93229cba24954d2a8OlofAndersson≈1560 - ≈1630family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4e59451a5fd93229cba24954d2a8->family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4e506bf3274d52527c16d9470abbAndersNilsson[1600-1605] - ≈1660family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95ee506bf3274d52527c16d9470abb->family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95ee509f38dfb35567b6770923f96fPehrOlofsson1596 - 1683e509f4f1d924ab3f347ba1efb8bErichOlofsson≈1600 - e54074a8a133f309097791b8dc5HansOlofsson≈1610 - ≈1660e54392babe97cb212ddd5be7597AndersOlofsson≈1590 - e54395bc9fe6348252c3cbb9c55JoenOlofsson≈1595 - e506bf699b17694933ee9d0d95eKerstinOlofsdotter≈1605 - e506bf699b17694933ee9d0d95e->family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95ee509f05809216a8a6b03e99f9a4BritaJonsdotter≈1565 - e509f05809216a8a6b03e99f9a4->family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4e506be99d95d56883e3a2fe310MaritAndersdotter≈1630 - 1690e509cfc21c171d4c4765c036ebKarinAndersdotter≈1635 - e509d04b2e131ca555ceef02812AnnaAndersdotter1638 - e543975b036ebd745586e3991fSigridOlofsdotter≈1585 - e5439a39dcc525e237083353457MaritOlofsdotter≈1608 - e5439c0e37374aecd088c54a6e8BritaOlofsdotter≈1615 - family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e509f38dfb35567b6770923f96ffamily_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e509f4f1d924ab3f347ba1efb8bfamily_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e54074a8a133f309097791b8dc5family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e54392babe97cb212ddd5be7597family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e54395bc9fe6348252c3cbb9c55family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e506bf699b17694933ee9d0d95efamily_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e543975b036ebd745586e3991ffamily_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e5439a39dcc525e237083353457family_e59451a5fd93229cba24954d2a8_e509f05809216a8a6b03e99f9a4->e5439c0e37374aecd088c54a6e8family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95e->e506be99d95d56883e3a2fe310family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95e->e509cfc21c171d4c4765c036ebfamily_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95e->e509d04b2e131ca555ceef02812