Anders Nilsson

Namn

NamnAnders Nilsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1600-1605], Torrbo, Norrbärke (W)
Bosatt≈1620, Lernbo, Norrbärke (W)
Död≈1660, Torrbo, Norrbärke (W)

Familj

FarNils Hansson (≈1575 - )
MorMarit Andersdotter (≈1580 - )
BrorHans Nilsson (≈1605 - )
BrorPehr Nilsson (≈1610 - )
BrorJöns Nilsson (≈1612 - )
BrorBengt Nilsson (≈1614 - )
SysterMargreta Nilsdotter (≈1616 - )
SysterAnna Nilsdotter (≈1618 - )
MakaKerstin Olofsdotter (≈1605 - )
Vigsel≈1625
DotterMarit Andersdotter (≈1630 - 1690)
DotterKarin Andersdotter (≈1635 - )
DotterAnna Andersdotter (1638-02-21 - )

Släktskap

Treee506bf3274d52527c16d9470abbAndersNilsson[1600-1605] - ≈1660family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95ee506bf3274d52527c16d9470abb->family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95ee17e0b831b91cc6dfe0254ce707OlofBengtsson1520 - [1545-1590]family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e17e0b831b91cc6dfe0254ce707->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e180ffc5d0636e717ac41b04bbfAndersIngevaldsson≈1540 - ≈1600family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e180ffc5d0636e717ac41b04bbf->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e50351d290923da86c2d5c599c5Ingevald≈1500 - ≈1560e50351d290923da86c2d5c599c5->e180ffc5d0636e717ac41b04bbfe506bffdefa1d5fc74c0d01272eNilsHansson≈1575 - family_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ffe506bffdefa1d5fc74c0d01272e->family_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ffe509e4f19c16699c028076cf9f5HansErichsson≈1540 - ≈1615e509e4f19c16699c028076cf9f5->e506bffdefa1d5fc74c0d01272ee509d1c570f7d5285e84a28a2a5HansNilsson≈1605 - e509d25c6b8314a537fd63e9c03PehrNilsson≈1610 - e509d2e926f434dafc9b00e2824JönsNilsson≈1612 - e509d3a9ef8766c62a1bd011611BengtNilsson≈1614 - e50652e404622d65b969bf6ffMaritAndersdotter≈1580 - e50652e404622d65b969bf6ff->family_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ffe180fc115d04fd162a56d1136a3AnnaOlsdotter≈1545 - [1591-1620]e180fc115d04fd162a56d1136a3->family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3e17e0ba32e01a99247b5479a494MaritHenniksdotter≈1520 - [1545-1590]e17e0ba32e01a99247b5479a494->family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494e506be99d95d56883e3a2fe310MaritAndersdotter≈1630 - 1690e509cfc21c171d4c4765c036ebKarinAndersdotter≈1635 - e509d04b2e131ca555ceef02812AnnaAndersdotter1638 - e506bf699b17694933ee9d0d95eKerstinOlofsdotter≈1605 - e506bf699b17694933ee9d0d95e->family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95ee509d437c5c593ca6466dca455bMargretaNilsdotter≈1616 - e509d4c97dc4d59f0e7f313cf55AnnaNilsdotter≈1618 - family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95e->e506be99d95d56883e3a2fe310family_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95e->e509cfc21c171d4c4765c036ebfamily_e506bf3274d52527c16d9470abb_e506bf699b17694933ee9d0d95e->e509d04b2e131ca555ceef02812family_e17e0b831b91cc6dfe0254ce707_e17e0ba32e01a99247b5479a494->e180fc115d04fd162a56d1136a3family_e180ffc5d0636e717ac41b04bbf_e180fc115d04fd162a56d1136a3->e50652e404622d65b969bf6fffamily_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ff->e506bf3274d52527c16d9470abbfamily_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ff->e509d1c570f7d5285e84a28a2a5family_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ff->e509d25c6b8314a537fd63e9c03family_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ff->e509d2e926f434dafc9b00e2824family_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ff->e509d3a9ef8766c62a1bd011611family_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ff->e509d437c5c593ca6466dca455bfamily_e506bffdefa1d5fc74c0d01272e_e50652e404622d65b969bf6ff->e509d4c97dc4d59f0e7f313cf55