Hans Erichsson

Namn

NamnHans Erichsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

  • Personen är inte färdigutredd.

Händelser och registrerade yrken

Född1628, Sundet, Snöå, Norrbärke (W)
Död

Familj

FarErich Erichsson (≈1610 - 1682)
MorAnna Hansdotter (1608 - 1690)
BrorJohan Erichsson (1632 - )
BrorLars Erichsson (≈1635 - 1666-11-18)
SysterKerstin Erichsdotter (1639 - )
SysterAnna Erichsdotter (1641 - [1693-1725])
BrorErich Erichsson (1646 - )

Släktskap

Treee5067f5912543131924b1404fc3HansErichsson1628 - e4fcebf8e1b797a2c521e56034dErichErichsson≈1610 - 1682family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4fcebf8e1b797a2c521e56034d->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4fcee62b0d1c345f526928cbd9ErichJonsson≈1570 - ≈1640family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcee62b0d1c345f526928cbd9->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e5068052b94634609160eaa5659JohanErichsson1632 - e50680fd8c955d3496fe97d8e64LarsErichsson≈1635 - 1666e506829e8886860890b1330f4e8ErichErichsson1646 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4fcec478f6dfbd8d237227620AnnaHansdotter1608 - 1690e4fcec478f6dfbd8d237227620->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4fceacf893334a40e0fd87551aAnnaErichsdotter1641 - [1693-1725]e50681d1af2405c9fcceb81ddccKerstinErichsdotter1639 - family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5067f5912543131924b1404fc3family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5068052b94634609160eaa5659family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50680fd8c955d3496fe97d8e64family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e506829e8886860890b1330f4e8family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e4fceacf893334a40e0fd87551afamily_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50681d1af2405c9fcceb81ddccfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e4fcebf8e1b797a2c521e56034d