Lars Pehrsson

Namn

NamnLars Pehrsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1630, Tolsbo, Norrbärke (W)
Död1672, Stimmerbo, Norrbärke (W)

Familj

FarPehr Andersson (≈1590 - ≈1650)
HalvbrorAnders Pehrsson (≈1615 - )
HalvsysterAnna Pehrsdotter (1617 - 1695-04-07)
HalvbrorErich Pehrsson (≈1620 - )
HalvbrorNils Pehrsson (≈1622 - )
HalvbrorMatts Pehrsson (≈1625 - )
HalvsysterMalin Pehrsdotter (1636 - )
MakaKerstin Mattsdotter (1622 - 1704-04-10)
Vigsel≈1652
DotterMargreta Larsdotter (≈1652 - )
DotterKarin Larsdotter (≈1655 - )
SonAnders Larsson (≈1657 - )
DotterAnna Larsdotter (1659 - 1708-06-14)
SonMatts Larsson (1663-02-17 - )
SonJohan Larsson (1666-06-29 - )
SonPehr Larsson (1668 - )

Släktskap

Treee5034dfd1b948181d5e0a9eea9eLarsPehrsson≈1630 - 1672family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509ce5034dfd1b948181d5e0a9eea9e->family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509ce5065f38ad35025056d5fdd2b93PehrAndersson≈1590 - ≈1650e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e5034dfd1b948181d5e0a9eea9ee50665f001632140e7a8fc28eAndersPehrsson≈1615 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e50665f001632140e7a8fc28ee506670a6ac73d3ec5488e8bf0eErichPehrsson≈1620 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e506670a6ac73d3ec5488e8bf0ee50667a2f984279d456ae67e4eaNilsPehrsson≈1622 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e50667a2f984279d456ae67e4eae506682c8226b330f2eac842a6aMattsPehrsson≈1625 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e506682c8226b330f2eac842a6ae50668f3dc75630c9281caa321bMalinPehrsdotter1636 - e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e50668f3dc75630c9281caa321be5fb2943d9c3c3240b53d177efcAnnaPehrsdotter1617 - 1695e5065f38ad35025056d5fdd2b93->e5fb2943d9c3c3240b53d177efce5066abebb848c2d1f8a5e24e52AndersTholsson≈1550 - ≈1610e5066abebb848c2d1f8a5e24e52->e5065f38ad35025056d5fdd2b93e506472f64118862cb608b96ef4AndersLarsson≈1657 - e50647cea74c168416e4dafbdaMattsLarsson1663 - e5064885d537f676146746b2526JohanLarsson1666 - e5064927d364295882b94709f49PehrLarsson1668 - e4fce72da162506a6f6165084b9AnnaLarsdotter1659 - 1708e50645e0b6539bd39080a0960c2MargretaLarsdotter≈1652 - e506467bb9224eae0baeab9045cKarinLarsdotter≈1655 - e5034e34a0d4fcfdbda05ef509cKerstinMattsdotter1622 - 1704e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509cfamily_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->e506472f64118862cb608b96ef4family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->e50647cea74c168416e4dafbdafamily_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->e5064885d537f676146746b2526family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->e5064927d364295882b94709f49family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->e4fce72da162506a6f6165084b9family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->e50645e0b6539bd39080a0960c2family_e5034dfd1b948181d5e0a9eea9e_e5034e34a0d4fcfdbda05ef509c->e506467bb9224eae0baeab9045c