Erich Jonsson

Namn

NamnErich Jonsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1570
Död≈1640, Snöå, Norrbärke (W)

Familj

MakaRikmor Olofsdotter (≈1575 - )
Vigsel≈1595
DotterSara Ersdotter (≈1595 - 1669-12-05)
SonPehr Erichsson (1600 - )
DotterKerstin Erichsdotter (≈1605 - )
SonErich Erichsson (≈1610 - 1682)
DotterAnna Erichsdotter (1612 - )
SonJohan Erichsson (≈1615 - 1675)
SonHans Erichsson (≈1618 - )
DotterMargreta Erichsdotter (≈1620 - )

Släktskap

Treee4fcee62b0d1c345f526928cbd9ErichJonsson≈1570 - ≈1640family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcee62b0d1c345f526928cbd9->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcebf8e1b797a2c521e56034dErichErichsson≈1610 - 1682e50687d6fff7d801a64a87ac797PehrErichsson1600 - e5068a80a0459412703fe92612bJohanErichsson≈1615 - 1675e5068b2e5a5427a008ad92a32c8HansErichsson≈1618 - e5068939fa843d942621ebd1a14KerstinErichsdotter≈1605 - e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facAnnaErichsdotter1612 - e5068bc015b206eaeb867996845MargretaErichsdotter≈1620 - e617fd851197edc82077fe93398SaraErsdotter≈1595 - 1669e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e4fcebf8e1b797a2c521e56034dfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50687d6fff7d801a64a87ac797family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068a80a0459412703fe92612bfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068b2e5a5427a008ad92a32c8family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068939fa843d942621ebd1a14family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068bc015b206eaeb867996845family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e617fd851197edc82077fe93398