Anna Hansdotter

Namn

NamnAnna Hansdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1608
Död1690, Snöå, Norrbärke (W)

Familj

MakeErich Erichsson (≈1610 - 1682)
Vigsel≈1628
SonHans Erichsson (1628 - )
SonJohan Erichsson (1632 - )
SonLars Erichsson (≈1635 - 1666-11-18)
DotterKerstin Erichsdotter (1639 - )
DotterAnna Erichsdotter (1641 - [1693-1725])
SonErich Erichsson (1646 - )

Släktskap

Treee5067f5912543131924b1404fc3HansErichsson1628 - e5068052b94634609160eaa5659JohanErichsson1632 - e50680fd8c955d3496fe97d8e64LarsErichsson≈1635 - 1666e506829e8886860890b1330f4e8ErichErichsson1646 - e4fcebf8e1b797a2c521e56034dErichErichsson≈1610 - 1682family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4fcebf8e1b797a2c521e56034d->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4fcec478f6dfbd8d237227620AnnaHansdotter1608 - 1690e4fcec478f6dfbd8d237227620->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4fceacf893334a40e0fd87551aAnnaErichsdotter1641 - [1693-1725]e50681d1af2405c9fcceb81ddccKerstinErichsdotter1639 - family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5067f5912543131924b1404fc3family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5068052b94634609160eaa5659family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50680fd8c955d3496fe97d8e64family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e506829e8886860890b1330f4e8family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e4fceacf893334a40e0fd87551afamily_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50681d1af2405c9fcceb81ddcc