Erich Erichsson

Namn

NamnErich Erichsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1610, Snöå, Norrbärke (W)
Död1682, Snöå, Norrbärke (W)

Familj

FarErich Jonsson (≈1570 - ≈1640)
MorRikmor Olofsdotter (≈1575 - )
SysterSara Ersdotter (≈1595 - 1669-12-05)
BrorPehr Erichsson (1600 - )
SysterKerstin Erichsdotter (≈1605 - )
SysterAnna Erichsdotter (1612 - )
BrorJohan Erichsson (≈1615 - 1675)
BrorHans Erichsson (≈1618 - )
SysterMargreta Erichsdotter (≈1620 - )
MakaAnna Hansdotter (1608 - 1690)
Vigsel≈1628
SonHans Erichsson (1628 - )
SonJohan Erichsson (1632 - )
SonLars Erichsson (≈1635 - 1666-11-18)
DotterKerstin Erichsdotter (1639 - )
DotterAnna Erichsdotter (1641 - [1693-1725])
SonErich Erichsson (1646 - )

Släktskap

Treee4fcebf8e1b797a2c521e56034dErichErichsson≈1610 - 1682family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4fcebf8e1b797a2c521e56034d->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb770ca4431df202946d2837LarsAndersson≈1510 - ≈1570e4dcb770ca4431df202946d2837->e4dcb66684f7d616c89796b9b0fe4fcee62b0d1c345f526928cbd9ErichJonsson≈1570 - ≈1640family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcee62b0d1c345f526928cbd9->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e5067f5912543131924b1404fc3HansErichsson1628 - e5068052b94634609160eaa5659JohanErichsson1632 - e50680fd8c955d3496fe97d8e64LarsErichsson≈1635 - 1666e506829e8886860890b1330f4e8ErichErichsson1646 - e50687d6fff7d801a64a87ac797PehrErichsson1600 - e5068a80a0459412703fe92612bJohanErichsson≈1615 - 1675e5068b2e5a5427a008ad92a32c8HansErichsson≈1618 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4fceacf893334a40e0fd87551aAnnaErichsdotter1641 - [1693-1725]e50681d1af2405c9fcceb81ddccKerstinErichsdotter1639 - e4fcec478f6dfbd8d237227620AnnaHansdotter1608 - 1690e4fcec478f6dfbd8d237227620->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e5068939fa843d942621ebd1a14KerstinErichsdotter≈1605 - e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facAnnaErichsdotter1612 - e5068bc015b206eaeb867996845MargretaErichsdotter≈1620 - e617fd851197edc82077fe93398SaraErsdotter≈1595 - 1669family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5067f5912543131924b1404fc3family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5068052b94634609160eaa5659family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50680fd8c955d3496fe97d8e64family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e506829e8886860890b1330f4e8family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e4fceacf893334a40e0fd87551afamily_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50681d1af2405c9fcceb81ddccfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e4fcebf8e1b797a2c521e56034dfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50687d6fff7d801a64a87ac797family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068a80a0459412703fe92612bfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068b2e5a5427a008ad92a32c8family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068939fa843d942621ebd1a14family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e50689e5c3e50fcc33a9e4a8facfamily_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e5068bc015b206eaeb867996845family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e617fd851197edc82077fe93398