Anna Erichsdotter

Namn

NamnAnna Erichsdotter
Alternativt namnAnna Ericsdotter
Alternativt namnAnna Ersdotter

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är delvis baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född1641, Sundet, Snöå, Norrbärke (W)
BosattHolen, By, Norrbärke (W)
Död[1693-1725] (beräknat)

Familj

FarErich Erichsson (≈1610 - 1682)
MorAnna Hansdotter (1608 - 1690)
BrorHans Erichsson (1628 - )
BrorJohan Erichsson (1632 - )
BrorLars Erichsson (≈1635 - 1666-11-18)
SysterKerstin Erichsdotter (1639 - )
BrorErich Erichsson (1646 - )
MakeJohan Halfvardsson (1628 - 1697)
Vigsel1661-09-22
SonErik Johansson (1662 - 1717-03-25)
SonHans Johansson (1664-06-12 - )
DotterAnna Johansdotter (1666-12-30 - )
SonOlof Johansson (1668-12-13 - )
DotterKerstin Johansdotter (1670-02-20 - )
SonJohan Johansson (≈1671-11-19 - 1748-06-19)
SonPeder Johansson (1674 - )

Släktskap

Treee4fcebf8e1b797a2c521e56034dErichErichsson≈1610 - 1682family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4fcebf8e1b797a2c521e56034d->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e4dcb66684f7d616c89796b9b0fOlofLarsson≈1535 - ≈1615family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4dcb66684f7d616c89796b9b0f->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4fcee62b0d1c345f526928cbd9ErichJonsson≈1570 - ≈1640family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4fcee62b0d1c345f526928cbd9->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2dd6d6b0725249469bc934fa756cJohanJohansson≈1671 - 1748ddbeb5ff7146290b06cc2522abfErikJohansson1662 - 1717e506713b6333a858e0ae41c5f26HansJohansson1664 - e506728f6eb67504b712b4a15cfOlofJohansson1668 - e59770596381da59d654ac1fd87PederJohansson1674 - dd8b8e8fdd3518f69447536e08JohanHalfvardsson1628 - 1697family_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551add8b8e8fdd3518f69447536e08->family_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551ae5067f5912543131924b1404fc3HansErichsson1628 - e5068052b94634609160eaa5659JohanErichsson1632 - e50680fd8c955d3496fe97d8e64LarsErichsson≈1635 - 1666e506829e8886860890b1330f4e8ErichErichsson1646 - e4fceacf893334a40e0fd87551aAnnaErichsdotter1641 - [1693-1725]e4fceacf893334a40e0fd87551a->family_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551ae4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2RikmorOlofsdotter≈1575 - e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2e4dcb6b1de742c7adeaa728778cKirstinJonsdotter≈1540 - e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->family_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778ce4fcec478f6dfbd8d237227620AnnaHansdotter1608 - 1690e4fcec478f6dfbd8d237227620->family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620e506733b956159fe1cd1417679eKerstinJohansdotter1670 - e536f7aa7623f75fb1e63b69cc9AnnaJohansdotter1666 - e50681d1af2405c9fcceb81ddccKerstinErichsdotter1639 - family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5067f5912543131924b1404fc3family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e5068052b94634609160eaa5659family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50680fd8c955d3496fe97d8e64family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e506829e8886860890b1330f4e8family_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e4fceacf893334a40e0fd87551afamily_e4fcebf8e1b797a2c521e56034d_e4fcec478f6dfbd8d237227620->e50681d1af2405c9fcceb81ddccfamily_e4dcb66684f7d616c89796b9b0f_e4dcb6b1de742c7adeaa728778c->e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2family_e4fcee62b0d1c345f526928cbd9_e4dcbf9d29c4687c64d5b36d7a2->e4fcebf8e1b797a2c521e56034dfamily_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551a->dd6d6b0725249469bc934fa756cfamily_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551a->ddbeb5ff7146290b06cc2522abffamily_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551a->e506713b6333a858e0ae41c5f26family_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551a->e506728f6eb67504b712b4a15cffamily_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551a->e59770596381da59d654ac1fd87family_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551a->e506733b956159fe1cd1417679efamily_dd8b8e8fdd3518f69447536e08_e4fceacf893334a40e0fd87551a->e536f7aa7623f75fb1e63b69cc9