Gertrud

Namn

NamnGertrud (Efternamn saknas)

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född[1520-1530] (beräknat)
Död

Familj

MakeOlof Larsson (≈1525 - [1555-1605])
Vigsel≈1550
DotterMarit Olofsdotter (≈1550 - )
DotterKarin Olofsdotter (≈1555 - )

Släktskap

Treee55a150ca38519b767a0255ffb8OlofLarsson≈1525 - [1555-1605]family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e55a150ca38519b767a0255ffb8->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99Gertrud[1520-1530] - e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e4fce317fc13a11d9eedfb5f71MaritOlofsdotter≈1550 - e5033f923837c5cb8b686774d16KarinOlofsdotter≈1555 - family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->e4fce317fc13a11d9eedfb5f71family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->e5033f923837c5cb8b686774d16