Gustaf Mattsson

Namn

NamnGustaf Mattsson

Forskningsstatus

  • Informationen om personen är huvudsakligen baserad på ej kontrollerade källor.

Händelser och registrerade yrken

Född≈1590
BosattMatsbo, Norrbärke (W)
BosattBy, Norrbärke (W)
Död1668-05-03, By, Norrbärke (W)

Familj

FarMatts Olofsson (≈1540 - )
MorMarit Olofsdotter (≈1550 - )
BrorOlof Mattsson (≈1575 - )
BrorLars Mattsson (≈1580 - )
SysterAnna Mattsdotter (≈1585 - [1624-1629])
MakaBrita Andersdotter (≈1595 - )
Vigsel≈1615
DotterMarit Gustafsdotter (1616 - )
DotterAnna Gustafsdotter (1618 - [1687-1705])
SonMatts Gustafsson (≈1620 - )
SonGustaf Gustafsson (≈1630 - )
DotterKerstin Gustafsdotter (≈1635 - )

Släktskap

Treee4fce1f7660458a8e92d144dae9GustafMattsson≈1590 - 1668family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fce1f7660458a8e92d144dae9->family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4fce2de8eb1733e24344681670MattsOlofsson≈1540 - family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce2de8eb1733e24344681670->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e55a150ca38519b767a0255ffb8OlofLarsson≈1525 - [1555-1605]family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e55a150ca38519b767a0255ffb8->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e55a13b89a47cedd74a15f5a408LarsPehrsson≈1500 - ≈1560family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e55a13b89a47cedd74a15f5a408->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802e4fff7893255b248325be92b88bMattsGustafsson≈1620 - e4fff89432d7e604b021189dd12GustafGustafsson≈1630 - e50337bdada67f7fdd6c518518dOlofMattsson≈1575 - e503388ade95adca3d1f89c0dc0LarsMattsson≈1580 - e4fce317fc13a11d9eedfb5f71MaritOlofsdotter≈1550 - e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99Gertrud[1520-1530] - e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99e55a146c1436f0b79f9ae4802Påhlsdotter≈1500 - [1530-1580]e55a146c1436f0b79f9ae4802->family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802ddbea5cc5085451b2df62696ca8AnnaGustafsdotter1618 - [1687-1705]e4fff6ec4511907ebd379fdc0dMaritGustafsdotter1616 - e4fff93b3644caf2b734346906aKerstinGustafsdotter≈1635 - e4fce249e136f6fc04b33960048BritaAndersdotter≈1595 - e4fce249e136f6fc04b33960048->family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4AnnaMattsdotter≈1585 - [1624-1629]family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff7893255b248325be92b88bfamily_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff89432d7e604b021189dd12family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->ddbea5cc5085451b2df62696ca8family_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff6ec4511907ebd379fdc0dfamily_e4fce1f7660458a8e92d144dae9_e4fce249e136f6fc04b33960048->e4fff93b3644caf2b734346906afamily_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->e4fce1f7660458a8e92d144dae9family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->e50337bdada67f7fdd6c518518dfamily_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->e503388ade95adca3d1f89c0dc0family_e4fce2de8eb1733e24344681670_e4fce317fc13a11d9eedfb5f71->e4bc6d6656d50b2a94334aa90f4family_e55a150ca38519b767a0255ffb8_e4fce3fb9f140fbc0508a0fff99->e4fce317fc13a11d9eedfb5f71family_e55a13b89a47cedd74a15f5a408_e55a146c1436f0b79f9ae4802->e55a150ca38519b767a0255ffb8